20 Mar

Upravljanje intelektualnim vlasništvom u istraživanju i razvoju

Biološke znanosti, biotehnologija i biomedicina

Radionica je održana 20.03.2014.
Mjesto održavanja radionice: Ulica kralja Zvonimira 8, predavaonica 107, I. kat
Kako do nas ?
Broj polaznika: 25

Ovdje se možete prijaviti na radionicu.
Rok za prijavu:
19.03.2014.
Preuzmite program radionice (pdf).

Cilj radionice:

Pravilno upravljanje intelektualnim vlasništvom u ranim fazama istraživanja i razvoja neophodno je kako za kasnije faze istraživanja, tako i za transfer tehnologije i komercijalizaciju nastalih rezultata.

Tko može sudjelovati?

Ciljna skupina ovih radionica su prvenstveno stariji istraživači, koji već imaju iskustva u vođenju projekata i upravljanju intelektualnim vlasništvom, kao i pravne službe fakulteta, koje su također uključene u pitanja intelektualnog vlasništva. Zbog specifičnosti pojedinih prava intelektualnog vlasništva te znanstvenih područja, ova radionica bit će organizirana za fakultete iz područja biotehničkih znanosti te biomedicine i zdravstva.

Program:

Predavači:

Doc.dr.sc. Romana Matanovac-Vučković
Romana Matanovac-Vučković je doktorirala na temi intelektualnog vlasništva na Sveučilištu u Zagrebu, Pravni fakultet, gdje je i zaposlena na Katedri za građansko pravo. Od 2005. – 2008. godine obavljala je dužnost zamjenika ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Kao stručnjak za intelektualno vlasništvo sudjeluje u više projekata u regiji. Savjetuje CIRTT u izradi dokumenata vezanih za intelektualno vlasništvo i drugim pravnim pitanjima u području istraživanja i razvoja i ugovora o komercijalizaciji.

Tatjana Sučić, dipl.ing.stroj., Callidea d.o.o.
Tatjana Sučić, suosnivač i direktor tvrtke Callidea d.o.o., diplomirala je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska. Ima preko 20 godina iskustva u području zaštite industrijskog vlasništva. Registrirana je zastupnica za patente i žigove te ovlaštena patentna zastupnica pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo RH (DZIV), Europskom patentnom uredu (European Patent Office, EPO), i Uredu za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (Office for Harmonization in Internal Market, OHIM).

Doc.dr.sc. Donatella Verbanac
Diplomirala Medicinsku biokemiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984.. Na istom je Sveučilištu 1990. stekla naziv magistra, a potom 1993. doktora biokemijskih znanosti. Provela je trinaest godina na Sveučilištu u Rijeci, gdje je započela svoju karijeru kao asistent, a završila u zvanju docenta. Provela je nekoliko godina na stručnom usavršavanju i specijalizaciji u poznatim domaćim i inozemnim centrima. Predavala je biokemiju za studente medicine i stomatologije, te uvela i predavala izborni predmet medicinska dijetetika za studente medicine. Od 1998. Do kraja 2008. godine radi u PLIVI d.d. – Zagreb, Istraživanju i razvoju, a potom u GlaxoSmithKline Istraživačkom centru kao voditelj projekta i koordinator na  istraživanju novih lijekova. Izabrana 2007. u znanstvenu savjetnicu, polje Farmacija, a 2009. postaje znanstvena savjetnica u polju Temeljne medicinske znanosti. Od 2009. godine radi kao docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Centru za Translacijska i klinička istraživanja. Stalni je recenzent za nekoliko domaćih i stranih znanstvenih časopisa, kao i recenzent projekta za Europsku komisiju.

Mr. sc. Smiljka Vikić-Topić
Smiljka Vikić-Topić je voditeljica Ureda za znanost i transfer tehnologije u Centru za translacijska i klinička istraživanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC-a Zagreb. Pomaže istraživačima u pronalaženju izvora financiranja, pripremi prijave i provedbi međunarodnih projekata, prepoznavanju i zaštiti rezultata znanstvenog rada koji imaju komercijalni potencijal te jačanju suradnje s industrijom. Provela je preko 3 godine u SAD-u na usavršavanjima (Bowman Gray School of Medicine, 1984; National Institutes of Health, 1991-93; Mayo Clinic and Foundation, 1993/94, Ured za transfer tehnologije NIH, SAD, 2011). Radila je 13 godina u industriji (PLIVA, GlaxoSmithKline) kao istraživač, voditelj grupe i  koordinator istraživačkih suradnji. Sudjeluje u nastavi na doktorskom studiju biomedicine (Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet) gdje studente podučava osnovama transfera tehnologije i pripreme projekata.

Ovo je druga od ukupno četiri radionice za istraživače o upravljanju intelektualnim vlasništvom u istraživanju i razvoju te transferu tehnologije i komercijalizaciji. Radionica će biti održana u organizaciji Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u sklopu europskog projekta „BISTEC – Building innovation support through efficient cooperation network“.
Radionica se održava u sklopu manifestacije Ožujak – Mjesec inovacija i istraživanja.

Broj sudionika ograničen je na 25 osoba, stoga Vas molimo da se što prije prijavite za sudjelovanje na radionici. U slučaju nemogućnosti dolaska molimo da nas o tome obavijestite kako bi druge osobe mogle prisustvovati radionici. Rok za prijavu je utorak 18. ožujka 2014. Sudjelovanje se ne naplaćuje.
Ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte nas na:
tel: (01) 4698 177
e-mail: irnovak@unizg.hr