04 Nov

U sklopu projekta MARATON pokrenuta ON-LINE BURZA ISTRAŽIVAČKIH RADOVA

Projekt MARATON nastao je kao odgovor na prepreke u procesima inoviranja, postizanja veće dodane vrijednosti, te jačanja konkurentnosti poduzeća. Tvrtke kao jednu od većih prepreka za jačanje inovacijske aktivnosti navode nemogućnost pronalaska odgovarajućih stručnjaka za razvoj, sposobnih razumijeti i odgovoriti na potrebe poduzeća poštujući pritom poslovnu logiku i politiku poduzeća. Istovremeno, tvrtke nisu motivirane za zapošljavanje visokoobrazovanih pojedinaca zbog visoke cijene njihovog rada i osposobljavanja. Stoga je važno da poduzeća imaju mogućnost odabira kvalitetnih studenata koje bi već tijekom studija mogli educirati i testirati na konkretnim zadacima. S druge pak strane, studentima nisu dostupne informacije o istraživačkim i razvojnim izazovima u poduzećima iz okruženja te zbog toga najbolji od njih često odlaze na stručno usavršavanje u inozemstvo. Boljim informiranjem i uspostavom komunikacijskog kanala između studenata i poduzeća, te boljim informiranje o mogućnostima njihove suradnje na konkretnim projektima, povećat će se mogućosti za zadržavanje kvalitetnih stručnjaka u regiji.

Projekt MARATON odgovara na prije spomenute izazove poticanjem suradnje gospodarstva i istraživačkih institucija putem on-line burze razvojnih i istraživačkih zadataka koje definiraju poduzeća, dok studenti i učenici odabiru one koji im najviše odgovoraju. Kroz rad na zadacima studenti izvršavaju svoje studentske obveze, ostvaruju kontakte s poduzećima i kvalitetnim radom na projektu predstavljaju se potencijalnom poslodavcu. Mentori nadgledaju rad studenata na projektima, pružaju im savjete, te olakšavaju njihovu suradnju s gospodarstvom. Poduzeća i organizacije imaju mogućnost testiranja potencijalnih zaposlenika prije samog zaposlenja ocijenjujući njihov rad na razvojnim i istraživačkim zadacima. Na taj način istovremeno se skraćuje vrijeme prilagodbe novog zaposlenika za rad u organizaciji.

Uz mogućnost povezivanja poduzeća, studenata i istraživača, moći će se povezati i poduzeća međusobno. Ovo može dodatno potaknuti uspostavu partnerskih odnosa u području provedbe projekta u Sloveniji i Hrvatskoj zbog jednakih, ili barem sličnih, razvojnih izazova s kojima se tvrtke u regiji susreću. Isto vrijedi i za suradnju između samih istraživača u regiji. Uspostavljene veze mogu rezultirati sinergijskim efektom daljnjeg gospodarskog i istraživačko-razvojnog povezivanja projektnog područja. Najveća dodana vrijednost projekta je olakšavanje identifikacije i zapošljavanja stručnjaka u istraživanju i razvoju te prekogranična razmjena poslovnih ideja.

burza maraton_slika

 

On-line burza istraživačkih radova (www.studentsforindustry.eu). On-line burza studentskih istraživačkih radova je dvojezičan, slovensko-hrvatski, alat za povezivanje inovativno orijentiranih poduzeća i organizacija, studenata i učenika (kao potencijalnih budućih zaposlenika), istraživača u razvojnim odjelima poduzeća, te istraživača-mentora u visokoškolskim ustanovama. Burza funkcionira na sljedeći način: tvrtka najprije definira razvojni problem u obliku istraživačkog projekta odnosno diplomskog, magistarskog ili doktorskg rada. Student zatim odabire tvrtku tj. konkretan zadatak te istraživača-mentora koji mu svojim znanjem i iskustvom pruža podršku. Posredno dolazi do kontakta mentora i studenta u poduzeću te istraživača na visokoškolskoj ustanovi kojeg je student prethodno odabrao za mentora.

Osim same web aplikacije, bit će razvijena i aplikacija za pametne telefone i tablete (iOS i Android), putem koje će korisnici primati obavijesti o novostima na burzi. Koncept aplikacije razvili su studenti Univerze u Mariboru, koji djeluju u Udruženju IP (Z-IP), u suradnji s odabranim vanjskim izvođačem projekta MVM Servis – Internet i grafičke usluge d.o.o. Burza je besplatna i dostupna svima.

Pozivamo sve zainteresirane studente i učenike, te poduzeća i organizacije, da nam se pridruže pri svladavanju izazova i poticanju poduzetničkog duha te da se registriraju u on-line burzu istraživačkih projekata na web adresi: www.studentsforindustry.eu.

 

Projekt MARATON provodi se u okviru europske teritorijalne suradnje Slovenija-Hrvatska 2007-2013 te je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj te Ureda Vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku (SVRK).