Faculty of Agriculture, Department of Herbology

PDF Export

Main research field

Weed Science

Specific research areas

Crop protection

Technology keywords

 • Crop Production
 • Pesticides
 • Environment
 • Biodiversity

Services offered

 • Teaching and Training
 • Diagnostics
 • Quality control
 • Project documentation and solutions

Market sectors

 • Commodity Chemicals
 • Specialty Chemicals
 • Industrial Engineering
 • Beverages
 • Food Producers
 • Pharmaceuticals & Biotechnology
 • Gas, Water & Multiutilities

Short summary (English)

Main research area of the Department of Herbology covers several fields. In addition to teaching activities, Department conducts scientific and technical research and cooperates closely with industry, farmers and particularly agrochemical sector. Furthermore, in cooperation with the Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development we participate in the development of integrated weed control for agricultural crops. Research work is focused on: - weed damages in agricultural crops - effective weed control in “minor crops” - rational use of herbicide (repeated low rate herbicide treatments, reduction of the herbicide rates, improved application of herbicides, application of adjuvants) - environmental friendly weed management in agricultural crops - invasive weed species. Department also investigates new herbicides in field trials and works on development of new technological solutions for various agricultural crops.

Short summary (Croatian)

Glavno područje istraživanja Zavoda za herbologiju obuhvaća nekoliko područja. Osim nastavne djelatnosti Zavod provodi znanstvena i stručna istraživanja te usko surađuje s gospodarstvenim subjektima, poljoprivrednim proizvođačima te kemijskom industrijom odnosno industrijom proizvođača pesticida. Nadalje kroz suradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva sudjelujemo u razvoju programa integrirane zaštite kultura od korova te registraciji sredstva za zaštitu bilja. Istraživački rad usmjeren je na nekoliko cjelina: - štete od korova u poljoprivrednim kulturama - suzbijanje korova u „malim kulturama“ - racionalnu primjenu herbicida (višekratna primjena herbicida, smanjivanje dozacija herbicida, poboljšana aplikacija herbicida, primjena pomoćnih sredstava) - ekološki prihvatljivu zaštitu kultura od korova - invazivne biljne vrste. Kroz poljske pokuse obavljamo ispitivanja novih i postojećih herbicidnih pripravaka te radimo na razvoju tehnoloških rješenja za različite poljoprivredne kulture.

Last update: 27.08.2014. 16:09:30

Contact us