Faculty of Transport and Traffic Sciences, Department of Air Transport

PDF Export

Main research field

airport planning and design, spatial and traffic plans, airport land use plans, airport development plans, study of influence of wind powerplant on aviation safety, air transport strategy

Specific research areas

system of runway(s) and taxiways and aprons, dimensioning aerodrome land use optimization, aerodrome manoeuvring areas and aprons, marking and signing facilities in airport passenger terminals, dimens

Techniques/methods

queuing models, critical path method modelling, simulations analysis, description measuring, qualitative and quantitative method, Interview, Observe

Equipment

Simmod, NEVAC, TAAM, GPSS

Technology keywords

 • Computer Technology/Graphics, Meta Computing
 • Information Technology/Informatics
 • Simulation
 • Air Transport
 • Intermodal Transport
 • Traffic Engineering/Control Systems

Services offered

 • Technique/method optimization and testing
 • Use of specialized equipment
 • Diagnostics
 • Quality control
 • Prior art and market studies
 • Project documentation and solutions
 • Technical proposals

Market sectors

 • Aerospace & Defense
 • Electronic & Electrical Equipment
 • Technology Hardware & Equipment
 • Industrial Transportation
 • Industrial Engineering

Short summary (English)

Department Air transport research expertise are mainly on the field of airport and aerodrome planning and design in preliminary phase. It include research on optimal location of aerodrome according to topographical conditions, prevailing winds and meteorogical conditions, navigation, spatial and ecological conditions and other. At the existing aerodromes and airports Department is preparing forecasts of passenger and cargo traffic, operations of airplanes and vehicle; development plans and land use plans up to 40 years in advance. According to predictions Department is dimensioning a system of runway(s) and taxiways as well as apron. For the spatial and traffic plans of towns and counties Department is preparing aerodrome obstacle limitation surfaces which ensure safety airplane landing and take off and optimal tranportation mode(s) for connection of airport with the City and surroundings. Department is preparing a projects of marking and signing of aerodrome surfaces, paved and non-paved. Also, Department is calculating primary and secondary facilities capacities in passenger terminal, free spaces for rows of passenger in front of facilities, corridors, waiting rooms etc. Department is preparing a studies of influence of wind power plant planned in the vicinity of airports on airplane operations safety. Department is preparing air transport strategy as well as parts of air transport system: aerodromes, airlines and air traffic control.

Short summary (Croatian)

Istraživačke ekspertize Zavoda za zračni promet su uglavnom u području planiranja i oblikovanja zračnih luka i aerodroma u preliminarnoj fazi. Uključuje istraživanje optimalnih lokacija aerodroma u skladu s topografskim uvjetima, prevladavajućim vjetrovima i meteorološkim uvjetima, navigacijskim, prostornim i ekološkim i drugim uvjetima. Na postojećim aerodromima i zračnim lukama Zavod izrađuje prognoze prometa putnika i tereta, operacija zrakoplova i vozila; razvojne planove i planove namjene površina do 40 godina unaprijed. U skladu s očekivanjima Zavod dimenzionira sustav uzletno-sletne(ih) staze(a) i staza za vožnju te stajanke. Za prostorno-prometne planove gradova i županija Zavod izrađuje aerodromske površine ograničenja prepreka koje osiguravaju sigurno slijetanje i uzlijetanje aviona i optimalne prometne modove za povezivanje aerodroma i grada i gravitacijskog područja. Zavod izrađuje projekte označavanja i postavljanja signala na aerodromskim površinama s kolnikom i bez kolnika. Također, Zavod proračunava kapacitete primarnih i sekundarnih sadržaja u putničkom terminalu, prostore za formiranje redova putnika ispred sadržaja, hodnike, čekaonice idt. Zavod izrađuje studije utjecaja vjetroelektrana planiranih u blizini aerodroma na sigurnost operacija aviona. Zavod izrađuje strategije zračnog prometa i njegove dijelove: aerodrome, zračne prijevoznike i kontrolu zračnog prometa.

Last update: 15.01.2014. 06:31:07

Contact us