Proof of concept

Program provjere inovativnog koncepta - PoC5

Provjera inovativnog koncepta potrebna je kako bi se pružili dokazi da su novi procesi ili tehnologija ostvarivi i da potencijalno mogu imati komercijalnu primjenu. Program provjere inovativnog koncepta međutim ne financira istraživanja, niti čisti razvoj proizvoda.
Unutar POC-a odvajaju se natječaji za istraživačke organizacije i za subjekte malog gospodarstva, PoC PUBLIC i PoC PRIVATE.
Sveučilišni Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije (CIRTT) djeluje kao prepoznati centar za provedbu Programa. CIRTT je angažiran primarno na natječaju za istraživačke organizacije – PoC PUBLIC. Molimo stoga subjekte malog gospodarstva da se obrate drugim prepoznatim centrima, dok se CIRTT-u iznimno mogu javiti oni subjekti malog gospodarstva koji putem PoC PRIVATE imaju namjeru ostvariti značajniju suradnju sa sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.
U petom krugu programa PoC su zaprimljene ukupno 362 pretprijave, 226 natjecatelja zadovoljilo je uvjete za prezentiranje ispred evaluacijskog odbora BICRO od kojih je 50 projekata odobreno za sufinanciranje u ukupnoj vrijednosti od 15 milijuna kuna.
Kao jedan od 12 Prepoznatih centara programa PoC naš je Centar od toga zaprimio ukupno 75 pretprijava, od čega su zalaganjem stručnih djelatnika Centra predane 52 prijave, a na kraju je 16 projekata prošlo evaluacijski proces i dobilo sufinanciranje u ukupnom iznosu od 4.106,561 kunu. U prijašnjim krugovima posredstvom Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije sufinancirano je 5 projekata u prvom krugu, 10 projekata u drugom, 4 projekta u trećem te 11 projekata u 4 krugu. Projekti u prva četiri kruga ostvarili su ukupno financiranje od približno 5,4 milijuna kuna, što sa ovim petim krugom čini sveukupno 9,5 milijuna kuna.
Ostale informacije o Programu provjere inovativnog koncepta (PoC 5) možete pronaći na mrežnoj stranici PoC PUBLIC.

Kontakt osobe:

Davor Plavšić, e-pošta: davor.plavsic@unizg.hr, tel: 01 4698 174
Kristina Ferenac, e-pošta: kferenac@unizg.hr, tel: 01 4698 127