04 Velj

Okrugli stol: Inovacijske mreže

Okrugli stol je održan u utorak 04. veljače 2014. s početkom u 10:30 sati.
Mjesto održavanja: Sveučilište u Zagrebu, Aula, Trg maršala Tita 14

Preuzimanje prezentacija:

Projekt BISTEC – razvoj institucionalne potpore upravljanju IV
dr. sc. Vlatka Petrović, prof. dr. sc. Srđan Novak

Building strong innovation networks: Good practice examples from the EU
Dr Lisa Cowey

Kroz projekt BISTEC planira se stvoriti mrežu potpore inovacijama
utemeljenu na suradnji između akademskih institucija, industrije,
investitora, tijela državne vlasti i drugih relevantnih dionika.
Posebice, BISTEC pruža podršku inovacijama malog i srednjeg
poduzetništva te projektima visoke tehnologije koje prepoznaje kao
ključne poluge budućeg gospodarskog rasta Republike Hrvatske.

Transfer
tehnologije i znanja između različitih dionika presudan je za stvaranje
uspješnih tvrtki, spremnih za utakmicu na sve konkurentnijim
nacionalnim, europskim i svjetskim tržištima. Mreže za transfer
tehnologije i inovacija (mreže znanja) pomažu inovativnim zajednicama da
se povežu, surađuju, razmjenjuju informacije i iskustva te pronalaze
nove mogućnosti i prilike u prepoznatim ključnim znanstvenim i
tehnološkim područjima. Mreže pomažu u razmjeni ljudi, znanja i iskustva
između poslovnih subjekata i znanstvene zajednice, između poslovnih
subjekata međusobno kao i kroz među-sektorsku suradnju. Mreže također
mogu predstavljati koherentan i dobro informirani glas stručne javnosti u
komunikaciji prema državnoj administraciji, pogotovo u prepoznavanju
tehnoloških i razvojnih izazova te o pitanjima politike i zakonske
regulative kojima se potiče inovativnost.

Cilj okruglog stola je, kroz prizmu dobrih praksi, utvrditi praktične
korake i mjere za stvaranje i razvoj inovacijskih mreža (mreža znanja).
Ove su mreže siguran put ka realizaciji ciljeva pametne specijalizacije –
preduvjeta za svako financiranje iz fondova EU. Kroz ovaj susret, koji
provodi Sveučilište u Zagrebu kroz svoj Centar za istraživanje, razvoj i
transfer tehnologije, a uz pomoć IPA projekta BISTEC, nastojat će se
definirati kako bi ove mreže trebale biti usmjerene i organizirane, kako
odabrati i potaknuti članove mreže te osmisliti aktivnosti potrebne da
mreža i njeni članovi ostvare svoju zadanu funkciju i svoje legitimne
interese.

OVDJE SE MOŽETE PRIJAVITI NA OKRUGLI STOL.

Rok za prijavu je 3. veljače 2014. godine.
Sudjelovanje se ne naplaćuje.

PROGRAM:

Program u pdf. formatu možete preuzeti ovdje.

Okrugli stol održat će se u organizaciji Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u sklopu europskog projekta „BISTEC – Building innovation support through efficient cooperation network“.

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nam se obratite na irnovak@unizg.hr ili na telefon: 4698177.

View Larger Map