Pojmovnik

TRANSFER TEHNOLOGIJE

Transfer tehnologije može se definirati kao process u kojem se rezultati istraživanja i tehnološka rješenja pretvaraju ili prenose u proizvode ili usluge koje imaju određenu tržišnu vrijednost. S jedne strane tu su istraživači i visokoobrazovne institucije koje posjeduju sektorsko znanje i iskustvo te su razvile rješenja za određene problem; s druge strane su subjekti gospodarstva koji poznaju tržište I načine plasiranja novih proizvoda te su zainteresirani za rješenje određenih problema na način koji će im pružiti konkurentnu prednost.

PATENT

Patent je isprava kojom se zaštićuje isključivo pravo iskorištavanja nekog izuma. Izum koji ima sve karakteristike patentibilnosti prolazi kroz proces prijave i priznanja patenta, te dobiva patentnu zaštitu. Patent osigurava vlasniku isključivo pravo na izradu, korištenje, stavljanje u promet ili prodaju izuma zaštićenog patentom. Patent predstavlja vlasništvo čiju uporabu vlasnik može dopustiti drugim osobama na određeno vrijeme davanjem licencije, ili ga u potpunosti prenijeti na druge osobe. Drugim riječima, patentni sustav predstavlja neku vrstu razmjene u kojoj izumitelj pristaje otkriti društvu pojedinosti svog izuma na korist čitavog društva i u svrhu tehnološkog i gospodarskog razvitka i napretka, a u zamjenu za pravo isključivog raspolaganja tijekom određenog razdoblja.