Nagrade inovacijskim projektima Sveučilišta u Zagrebu

Inovativni projekti Sveučilišta u Zagrebu ostvarili su značajne uspjehe i priznanja na međunarodnim izložbama. U posljednje tri godine osvojene su čak dvije Grand Prix nagrade te dvadeset zlatnih, dvadeset srebrnih i devet brončanih medalje.

Za izniman dugogodišnji doprinos razvoju, popularizaciji i promicanju inovacija i inventivnoga rada u Republici Hrvatskoj, posebice za promicanje inovacija kao treće misije Sveučilišta u protekle dvije godine, Redom europskoga viteza inovatorstva u Starogradskoj vijećnici grada Bruxellesa, 18. studenoga 2016., Komora inovatora kraljevine Belgije nagradila je prof. dr. sc. Miljenko Šimpragaprorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu.

U nastavku Vam donosimo popis svih nagrada inovacijskim projektima Sveučilišta u Zagrebu:

  • Inventions Geneva 2017 (Switzerland)

Zlatna medalja:

INSTITUCIJA AUTORI NAZIV INOVACIJE
Grafički fakultet prof. dr. sc. Vilko Žiljak, prof. dr. sc. Ivana Stanimirović-Žiljak, prof. dr. sc. Klaudio Pap i dr. sc. Jana Žiljak-Vujić Nevidljivo označavanje u vizualnom i infracrvenom spektru na tekstilu s ink jet tehnologijom
Fakulteta prometnih znanosti i RŽV Čakovec Fakulteta prometnih znanosti u suradnji s Radionicom željezničkih vozila Čakovec, autor Dražen Vidović Samohodni vagon za rasuti teret

 

Srebrna medalja:

INSTITUCIJA AUTORI NAZIV INOVACIJE
Šumarski fakultet prof. dr. sc. Ivica Grbac, prof. dr. sc. Gojko Nikolić i Marko Krajnović, dipl. ing. Uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja

 

  • IEIK 2016, Kunshan (Kina)

Zlatna medalja:

INSTITUCIJA  AUTORI NAZIV INOVACIJE
Fakultet elektrotehnike i računarstva Una Pale, Mario Cifrek, Igor Krois, Stanislav Peharec Osobni elektomiograf „MYMYO“
Medicinski fakultet Luka Grgar-GuardianMed Jednokratni hidrofilni urinarni kateter osiguran antiseptičkim sredstvom 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije i Holcim d.o.o. Dominik Načinović, mentor: Ivan Rimac (Holcim d.o.o.) Samočisteći beton

 

Srebrna medalja:

INSTITUCIJA  AUTORI NAZIV INOVACIJE
Fakultet strojarstva i brodogradnje  Dominik Sremić, mentor: prof.dr.sc. Mladen Crneković Električni romobil
Fakultet strojarstva i brodogradnje  Željko Šitum, Darije Miloš, Ivica Ivanic Elektrohidraulički robotski manipulator-EHROM 

 

Brončana medalja:

INSTITUCIJA  AUTORI NAZIV INOVACIJE
Fakultet strojarstva i brodogradnje Denis Trivić, Dominik Sremić, mentor: prof.dr.sc. Željko Šitum Aktivna ortoza za stopalo pogonjena umjetnim pneumatskim mišićem

 

  • INNOVA 2016, Bruxelles (Belgium)

Grand Prix:

INSTITUCIJA  AUTORI NAZIV INOVACIJE
Grafički fakultet prof. dr. sc. Vilko Žiljak, prof. dr. sc. Ivana Stanimirović-Žiljak, prof. dr. sc. Klaudio Pap i dr. sc. Jana Žiljak-Vujić Nevidljivo označavanje u vizualnom i infracrvenom spektru na tekstilu s ink jet tehnologijom

 

Zlatna medalja:

INSTITUCIJA  AUTORI NAZIV INOVACIJE
Grafički fakultet prof. dr. sc. Vilko Žiljak, prof. dr. sc. Ivana Stanimirović-Žiljak, prof. dr. sc. Klaudio Pap i dr. sc. Jana Žiljak-Vujić Nevidljivo označavanje u vizualnom i infracrvenom spektru na tekstilu s ink jet tehnologijom
Građevinski fakultet prof.dr.sc. Stjepan Lakušić i dr.sc. Ivo Haladin Ruconbar - apsorbirajuće betonske barijere za zaštitu od buke 
Fakulteta prometnih znanosti i RŽV Čakovec Fakulteta prometnih znanosti u suradnji s Radionicom željezničkih vozila Čakovec Samohodni vagon za prijevoz rasutog tereta

 

Srebrna medalja:

INSTITUCIJA  AUTORI NAZIV INOVACIJE
Šumarski fakultet prof. dr. sc. Ivica Grbac, prof. dr. sc. Gojko Nikolić i Marko Krajnović, dipl. ing. Uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja

 

  • ARCA 2016

Grand Prix:

INSTITUCIJA  AUTORI NAZIV INOVACIJE
Fakulteta prometnih znanosti i RŽV Čakovec Fakulteta prometnih znanosti u suradnji s Radionicom željezničkih vozila Čakovec Samohodni vagon za rasuti teret  

 

Zlatna medalja:

INSTITUCIJA  AUTORI NAZIV INOVACIJE
Građevinski fakultet prof.dr.sc. Stjepan Lakušić ”Zagreb 21-STT”- Sustav pričvršćenja tramvajskog kolosijeka za smanjenje vibracija te povećanje otpornosti na lutajuće struje
Šumarski fakultet prof. dr. sc. Ivica Grbac, prof. dr. sc. Gojko Nikolić i Marko Krajnović, dipl. ing. Uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja
Fakultet strojarstva i brodogradnje Željko Šitum, Darije Miloš, Ivica Ivanic Elektrohidraulički robotski manipulator-EHROM
Fakultet elektrotehnike i računarstva Mario Cifrek, Stanislav Peharec, Hrvoje Džapo, Hrvoje Hegeduš, Zrinka Kovačić Biomehanička vaga za dinamičku analizu posture

 

Srebrna medalja:

INSTITUCIJA  AUTORI NAZIV INOVACIJE
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Ana Jurinjak Tušek, Maja Benković, Ana Belščak-Cvitanović, Davor Valinger, Tamara Jurina, Ingrid Bauman, Mirjana Čurlin, Jasenka Gajdoš Kljusurić Razvoj kontinuirane metode za određivanje antioksidacijskog kapaciteta u mikroreaktoru
Prehrambeno-biotehnološki fakultet prof.dr.sc. Ivana Radojčić Redovniković Zelena otapala za zelene tehnologije 
Građevinski fakultet BRIDGE SMS consortium BRIDGE SMS projekt – Inteligentno rješenje za ocjenu i upravljanje rizikom od erozije na mostovima
Građevinski fakultet BRIDGE SMS consortium WILD uređaj (Weather Information Logging Device) – Inovativno rješenje za monitoring vremena
Fakultet elektrotehnike i računarstva Una Pale, Mario Cifrek, Igor Krois, Stanislav Peharec Osobni elektomiograf „MYMYO“ 

 

Brončana medalja:

INSTITUCIJA  AUTORI NAZIV INOVACIJE
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Marina Svetec Miklenić, Bojan Žunar, Ana Lončar, Davor Nestić, Anamarija Štafa, Ivan-Krešimir Svetec Efikasan postupak genetičke transformacije kvasca  
Rudarsko-geološko-naftni fakultet dr. sc. Helena Vučenović, prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, doc. dr. sc. Dubravko Domitrović Nova metoda za ispitivanje plinopropusnosti glinenih geosintetičkih barijera i bentonitne gline
Šumarski fakultet doc. dr. sc. Alan Antonović Utekućeno drvo-inovativna uporaba u drvnoj industriji 
Geotehnički fakultet doc. dr. sc. Bojan Đurin Inovativna metodologija za održivo korištenje vode i energije za navodnjavanje
Fakultet elektotehnike i računarstva Tomislav Pribanić, Tomislav Petković, Matea Đonlić Softverska sinkronizacija projektora i kamere Escape

 

  • Inventions Geneva 2016 (Switzerland)

Zlatna medalja:

INSTITUCIJA  AUTORI NAZIV INOVACIJE
Građevinski fakultet prof.dr.sc. Stjepan Lakušić i dr.sc. Ivo Haladin Ruconbar - apsorbirajuće betonske barijere za zaštitu od buke 

 

  • ARCA 2015

Zlatna medalja:

INSTITUCIJA  AUTORI NAZIV INOVACIJE
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Gordane Pustaj, Frankice Kapor Ekstrakt lista masline kao inhibitor korozije
Tekstilno-tehnološki fakultet Snježana Firšt Rogale, Dubravko Rogale Integrirani tehnički podsustav za inteligentnu vojnu i zaštitnu odjeću 
Tekstilno-tehnološki fakultet Dubravko Rogale, Gojko Nikolić Mjerni sustav za određivanje statičkih i dinamičkih toplinskih svojstava kompozita i odjeće 
Fakultet prometnih znanosti prof. dr. sc. Tonči Carić -voditelj projekta Sustav za optimizaciju ruta u dinamičkom transportnom okruženju (SORDITO)
Fakultet strojarstva i brodogradnje Denis Trivić, Dominik Sremić, mentor: prof.dr.sc. Željko Šitum Aktivna ortoza za stopalo pogonjena umjetnim pneumatskim mišićem 

 

Srebrna medalja:

INSTITUCIJA  AUTORI NAZIV INOVACIJE
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Marin Kovačić, Daria Juretić, Subhan Salaeh, Hrvoje Kušić, Ana Lončarić Božić Eau du Soleil – Prijenosni sustav za pročišćavanje vode
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  Marin Kovačić, Daria Juretić, Subhan Salaeh, Hrvoje Kušić, Ana Lončarić Božić Mrs. CatWheel & Mr. Sun – Recirkulacijski sustav za solarno pročišćavanje voda
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Vinko Škrlec, Mario Dobrilović, Vječislav Bohanek Gospodarski eksplozivi smanjene gustoće
Građevinski fakultet prof.dr.sc. Stjepan Lakušić Tramvajski kolosijek na betonskoj podlozi s povećanom apsorpcijom udarne energije – ”Zagreb 21-STT”
Fakultet strojarstva i brodogradnje Dominik Sremić, mentor: prof.dr.sc. Mladen Crneković Električni romobil 
Fakultet elektrotehnike i računarstva Anita Martinčević, Antonio Starčić, Mario Vašak, Kristian Horvath, Ninoslav Kurtalj, Ružica Gajić ENHEMS-Buildings — Usluga unapređenja sustava upravljanja energetski učinkovitom zgradom računalnom oblaku 
Fakultet elektrotehnike i računarstva Tomislav Pribanić, Tomislav Petković 3D skeniranje strukturiranim svjetlom na pametnom telefonu 
Medicinski fakultet GuardianMed: Luka Grgar, Ivo Rede, Željko Đurić, Filip Črpič, Ivica Juršić, Adrian Šajbner Jednokratni hidrofilni urinarni kateter u kompletu s antiseptičkim sredstvom

 

Brončana medalja:

INSTITUCIJA  AUTORI NAZIV INOVACIJE
Grafički fakultet Filip Cvitić, Mario Osvin Pavčević, Jesenka Pibernik MM kod
Rudarsko-geološko-naftni fakultet  Tomislav Korman, Trpimir Kujundžić, Dalibor Kuhinek Metoda za određivanje optimalne geometrije reznih alata na lančanoj sjekačici 
Metalurški fakultet doc.dr.sc. Zdenka Zovko Brodarac, Mario Targuš, mag.ing.met. Optimiranje uljevnog sustava numeričkom simulacijom 

 

  • AGRO ARCA 2015

Zlatna medalja:

INSTITUCIJA  AUTORI NAZIV INOVACIJE
Veterinarski fakultet, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja, OPG Živković
Željka Cvrtila Fleck, Maja Popović, Gordana Mršić, Daniel Špoljarić, Ksenija Vlahović, Ana Shek Vugrovečki, Mario Živković, Damir Mihelić, Miljenko Šimpraga, Suzana Milinković Tur, Bela Njari, Lidija Kozačinski Od funkcionalne hrane za ovce do funkcionalne hrane za čovjeka
Prehrambeno-biotehnološki fakultet prof.dr.sc. Božidar Šantek-voditelj projekta Proizvodnja bioetanola i biokemikalija iz otpadnih poljoprivrednih lignoceluloznih sirovina na principima ekološke i ekonomske održivosti

Srebrna medalja:

INSTITUCIJA  AUTORI NAZIV INOVACIJE
Veterinarski fakultet i TZ grada Nina A. Segarić, M. Tomić, M. Dejanović, L. Kozačinski, B. Njari, M. Šimpraga, Ž. Cvrtila Fleck Tradicionalni proizvod grada Nina – šokol
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Verica Dragović-Uzelac, Sandra Pedisić, Zoran Zorić, Ivona Elez Garofulić, Danijela Bursać Kovačević, Branka Levaj, Zoran Herceg Višnja Maraska (Prunus cerasus var- Marasca) kao sastojak funkcionalne hrane
Šumarski fakultet Daniel Kramar, mentor: prof. dr. sc. Stjepan Risović Istraživanje proizvodnje agro-drvnih peleta

 

Popis svih nagrada inovacijskim projektima Sveučilišta u Zagrebu možete vidjeti i u privitku u nastavku.