Projekti

Rad CIRTTa zasniva se na projektnim principima što nam omogućava da podršku istraživanju, razvoju i inovacijama financiramo i iz vanjskih izvora.

Trenutno Centar provodi sljedeće projekte:

  • EIT Health Hub, mreža best-in-class health inovatora poduprijetih od strane EU. Sveučilište u Zagrebu postalo je EIT Health Hub za Hrvatsku i pomaže u provedbi EIT Health Regional Innovation Scheme pridruživši se tako EIT Health mreži od deset (sada već trinaest) regionalnih hub-ova koji rade na jačanju lokalnih inovacijskih ekosustava.
  • EIT Climate KIC Hub, dio Regionalne inovacijske sheme (EIT RIS) Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology Regional Innovation Scheme, EIT RIS). Projekt se provodi u suradnji sa Zagrebačkim inovacijskim centrom, Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske, Geotehničkim fakultetom Varaždin Sveučilišta u Zagrebu, Terra Hubom, Zelenom energetskom zadrugom, te Mrežom znanja i Impact Hubom Zagreb
  • Programa podrške uredima za transfer tehnologije (UTT program). CIRTT u 2017. godini provodi četiri projekta transfera tehnologije uz dodatno financiranje nacionalnoga Programa podrške uredima za transfer tehnologije (UTT program) koji vodi HAMAG-BICRO
  • PoC – Program provjere inovativnog koncepta provodi se u okviru Hrvatskog projekta tehnologijskog razvoja (Croatia Science and Technology Project_STP II) u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) i Svjetskom bankom. Provedba Programa dodijeljena je Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).