EIT Climate-KIC RIS Hub Croatia

                     Sa zadovoljstvom objavljujemo da smo dio novouspostavljenog Climate-KIC Hub-a za Hrvatsku. Climate-KIC Hub je dio Regionalne inovacijske sheme (EIT RIS) Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology Regional Innovation Scheme, EIT RIS).

EIT je integralni dio programa Obzor 2020 uspostavljen s ciljem razvoja dinamičnih pan-europskih partnerstva između vodećih sveučilišta, istraživačkih laboratorija i tvrtki. Unutar ove zajednice, svi partneri zajednički razvijaju inovativne proizvode i usluge, otvaraju nove tvrtke i osposobljavaju nove generacije poduzetnika. Cijeli sustav je orijentiran na pozicioniranje ideja na tržište, transformaciju studenata u poduzetnike i, što je najvažnije, inovacije.

EIT RIS radi na akceleraciji klimatskih inovacija u Europi te pomaže i posreduje u povezivanju postojećih hubova za inovacije u 12 država središnje, istočne i južne Europe. Na taj način osigurava pan-europski doseg te jača i potiče kapacitete za inovacije preko čitavog kontinenta.

EIT Climate KIC

EIT Climate KIC je europska zajednica usmjerena na prijenos znanja te poticanje inovacija i istraživanja s ciljem razvoja niskougljičnog društva.EIT Climate-KIC je europska mreža organizacija znanja i inovacija koje rade na akceleraciji tranzicije prema naprednom, inkluzivnom društvu otpornom na klimatske promjene, baziranom na cirkularnoj ekonomiji i gospodarstvu bez emisija ugljika. To je najveća mreža javno-privatnog partnerstva s više od 300 organizacija – sveučilišta, istraživačkih instituta, gradova, regija, tvrtki, nevladinih i drugih organizacija koje rade na inovativnim rješenjima kako bi se smanjile emisije  ugljika. EIT Climate-KIC provodi programe namijenjene studentima, start-up tvrtkama, inovatorima i profesionalcima kroz svoje centre u velikim gradovima Europe. Više o tematskim područjima programa i zajednici pogledajte na https://www.climate-kic.org/

Pokrenut 2010. godine, EIT Climate-KIC jedna je od tri izvorne zajednice znanja i inovacija (Knowledge and Innovation Communities (KICs)) koje je uspostavio EIT – European Institue of Innovation and Technology.

Misija EIT Climate KIC-a je oformiti, inspirirati i pružiti podršku dinamičnoj zajednici usmjerenoj na izgradnju zero-carbon ekonomije te društva otpornog na klimatske promjene.

Zajednica Climate KIC zastupljena je kroz ko-lokacijske centre ili ”tvornice inovacija” te kroz regionalne inovacijske zajednice, a do današnjeg dana cijela Climate KIC zajednica broji preko 190 partnera različitih profila iz cijele Europe.

EIT Climate KIC u Hrvatskoj

Novouspostavljeni EIT Climate KIC Hub u Hrvatskoj čini konzorcij od osam organizacija koje su različite po svojem ustroju i mandatima, ali i komplementarne u svojim misijama  i aktivnostima. To su Zagrebački inovacijski centar, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Geotehnički fakultet Varaždin Sveučilišta u Zagrebu, Terra Hub, Zelena energetska zadruga, Mreža znanja i Impact Hub Zagreb. Cilj konzorcija je promovirati i uspostaviti gospodarstvo koje je svjesno svih učinaka i izazova klimatskih promjena te odgovorno djeluje i radi na inovativnim rješenjima, posluje i gradi sustavne promjene u ekosustavu koji uključuje sve sektore i razine društva.

EIT Climate-KIC Hub u Hrvatskoj je kontakt točka za organizacije iz svih sektora – poduzetničkog i gospodarskog, gradova i javnog sektora, visokog školstva, sveučilišta i istraživačkih centara te će pružati podršku u dijeljenu znanja i iskustava, integriranju različitih znanja i ubrzanju puta inovativnih rješenja iz laboratorija prema tržištu.

Članstvo u EIT Climate KIC zajednici nudi niz prednosti od kojih ističemo: mogućnost financiranja aktivnosti i projekata u sklopu EIT-a, članstvo u zajednici u sklopu koje se komercijaliziraju ideje vezane uz klimatske promjene, atraktivni povrati na investicije kroz otvorene inovacije, veći utjecaj na sprječavanje klimatskih promjena i na ublažavanje učinaka istih kroz sinergiju javne uprave, akademske zajednice i poduzetničkog sektora.

Kontakti:

Vijesti vezane za EIT Climate-KIC RIS možete pratiti ovdje: http://cirtt.unizg.hr/vijesti/

Mrežna stranica EIT Climate-KIC RIS Hub Croatia: https://terrahub.eu/portfolio/eit-climate-kic-ris-croatia-hub/

Adresa e-pošte Huba: eitris@climate-kic.org

Korisne poveznice:

EIT mrežna stranica: https://eit.europa.eu

EIT na Vašem jeziku: https://eit.europa.eu/in-your-language

EIT Climate-KIC RIS: https://www.climate-kic.org/our-community/our-partners/eit-ris/

EIT Regional Innovation Scheme: https://eit.europa.eu/our-activities/outreach/eit-regional-innovation-scheme-ris+

Lokalna inovacijska zajednica i druge korisne poveznice: http://cirtt.unizg.hr/korisno/poveznice/