IPA IIIc – Tehnološko mapiranje na Sveučilištu u Zagrebu

Nositelj projekta

Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Partneri

 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ciljne skupine

 • Inovativna mala i srednja poduzeća
 • Svi istraživači Sveučilišta u Zagrebu
 • Voditelji organizacijskih jedinica na partnerskim fakultetima (laboratoriji, zavodi i odsjeci)

Ciljevi

Glavni cilj ovog projekta jest jačanje kapaciteta Sveučilišta u Zagrebu za transfer tehnologije i komercijalizaciju koje bi doprinijelo održivom regionalnom razvoju i industrijskoj konkurentnosti sektora gospodarstva visoke dodane vrijednosti te industrije i malih i srednjih poduzeća temeljenih na znanju u Hrvatskoj.

Rezultati

 • Koordinirani razvoj transfera tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu
 • Povećanje ljudskih kapaciteta za razvoj transfera tehnologije
 • Mapirani tehnološki potencijali i ekspertize
 • baza R&D kompetencija http://cirtt.unizg.hr/pages/expertise-database?lang=hr
 • Tehnološki potencijal i ekspertize pretočeni u različite razine aktivnosti transfera tehnologije
 • Povećanje vidljivosti transfera tehnologije

Ovaj projekt je sufinancirala Europska unija.
Instrument pretpristupne pomoći (IPA) pruža pomoć unutar okvira Europskog Partnerstva za potencijalne zemlje kandidatkinje i Pristupnog partnerstva zemalja kandidatkinja.
“Europsku uniju čini 28 zemalja članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pritom kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.”