Maraton

Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu provodi projekt MARATON – “Obogaćujemo mlade kadrove za razvojne odjele u poduzećima – uspostava potporne usluge za poduzeća u obliku on-line burze istraživačkih studentskih radova u poduzećima” zajedno sa sedam projektnih partnera iz Slovenije i Hrvatske. Projekt je financiran putem IPA prekograničnog programa Slovenija – Hrvatska, a nastavak je uspješne suradnje na projektu SPRINT, također financiranog putem EU fonda. Vodeći partner je Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, a partneri su i: TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o., Tehnološki center za električne stroje TECES, Razvojni center Murska Sobota, Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o., Zagorska razvojna agencija d.o.o. (ZARA) te Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA d.o.o.

Opći cilj projekta

Poticanje gospodarskog rasta i konkurentnosti gospodarstva u manje razvijenom pograničnom području i to putem poticanja povezivanja poduzeća, studenata i istraživača iz visokog obrazovanja za rad na zajedničkim istraživačkim radovima

Specifični ciljevi projekta

 • Uspostava zajedničke, dvojezične web i mobilne aplikacije (IOS platforma za Apple proizvode i Android za druge proizvode) on-line burze za studentske istraživačke radove u tvrtkama
 • Punjenje baze s otvorenim istraživačkim radovima, koje su tvrtke definirale kao projekte za studentsku praksu, diplomski ili magistarski rad
 • Promotivna kampanja za uključivanje studenata i istraživača – mentora u projekte
 • Prijenos rezultata i iskustava iz projekta izvan područja i na buduće ciljne skupine

Očekivani rezultati

 • Izrađena online burza radova te dvojezične web i mobilne aplikacije
 • Informirane tvrtke o postojanju on-line burze putem e-pošte i masovnih medija
 • Podučene inovativne tvrtke, kako pretvoriti razvojne izazove u studentske istraživačke radove za on-line burzu
 • Uneseni istraživački radovi u on-line burzu u dva jezika; slo i hr
 • Informirani studenti o postojanju i koristi od online burze istraživačkih radova u tvrtkama putem web stranice, društvenih mreža, studentskih medija i informativnih dana
 • Informirani istraživači na visokoškolskim ustanovama o postojanju i koristi on-line burze putem e-pošte i masovnih medija
 • Studenti uključeni u on-line burzu
 • Studentski istraživački radovi iz on-line burze, koji će biti provedeni ili u tijeku do kraja projekta MARATON

Studija iz prethodno provedenog projekta SPRINT pokazala je da se na obje strane granice pojavljuju isti problemi s inovacijama i u povećanju konkurentnosti poduzeća te da do kvalitetnog kontakta između tvrtki i istraživača iz istraživačkih ustanova rijetko dolazi. Uzimajući u obzir da su moderni sustavi visokog obrazovanja zasnovani na promicanju kontakata između poduzetnika i studenata, projekt će se temeljiti na uspostavi upravo ovakve suradnje. U takvim sustavima studenti su u okviru svojih studijskih obveza dužni izvršiti studijsku praksu ili diplomske, magistarske ili čak doktorske radove u području gospodarstva. U našem slučaju studenti često nemaju dovoljno informacija i pristupa istraživačkim izazovima u industriji. Uspostava komunikacijskog kanala između studenata i poduzetnika može omogućiti zadržavanje kadrova u regiji i otvoriti put do veće konkurentnosti tvrtki.

Upravo stoga su studenti odabrani kao primarna ciljana skupina, a svrha projekta MARATON je povezivanje tvrtki i studenata istraživača u obliku prve regionalne on-line burze studentskih istraživačkih radova koja će ih povezivati s gospodarskim sektorom putem inovativnih metoda kao što je, na primjer, izrada mobilne dvojezične aplikacije za smartphone aparate. On line burza uspostavit će kontakt između tvrtki, koje opisuju svoj razvojni izazov u obliku istraživačkih radova, studenata, koji se bave rješavanjem tih problema i istraživača-mentora, koji svojim znanjem pomažu rješavanju problema. Posredno se javlja kontakt između studenta i mentora iz poduzeća (kadar zadužen za razvoj u velikim tvrtkama ili drugi kadar na poslovima razvoja u manjim tvrtkama) te istraživača u visokoškolskom obrazovanju.
Uloga Sveučilišta u Zagrebu je osobito važna upravo zbog mogućnosti da uspostavi vezu sa studentima i istraživačima/mentorima u sveučilišnoj sredini. Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu će sudjelovati u provedbi aktivnosti u svim radnim paketima:

 • sudjelovat će pri definiranju karakteristika internetske i mobilne aplikacije za on-line burzu u suradnji s drugim partnerima,
 • sakupljati će informacije i motivirati poduzeća za oblikovanje tema prepoznatih kao potrebnih za izradu istraživačkih radova za studentsku praksu, završnih ili magistarskih radova koje studenti izrađuju uz mentorstvo profesora
 • sakupljati će informacije od tvrtki o njihovim potrebama za praktikantima
 • bit će suodgovoran za unos podataka u bazu i organizacija prijevoda podataka i sučelja,
 • provodit će promotivne kampanje namijenjene studentskim organizacijama, znanstvenicama/mentorima te u sklopu info dana na sveučilištima u Zagrebu i Rijeci.

Trajanje projekta: 18. prosinac 2013. -17. lipanj 2015.
maraton_visibility