Projekt BISTEC

Building innovation support through efficient cooperation network.

BISTEC – Building innovation support through efficient cooperation network je sveobuhvatan projekt vrijedan 794 tisuća eura koji će se provoditi tijekom dvije godine (travanj 2013.-ožujak 2015.).

Opći cilj projekta je unaprijediti kapacitete visokoškolskih i istraživačkih institucija za transfer tehnologija i inovacija, a pri tome im omogućiti suradnju s industrijom, investitorima, javnim institucijama i ostalim dionicima pri komercijalizaciji istraživačkih potencijala Sveučilišta.

Projekt koordinira Sveučilište u Zagrebu, a kontakt osoba je Sanja Galeković.

Ukratko o BISTECu:

 • Provedba projekta započela je 1. travnja 2013. godine
 • Projekt je financiran putem europskog programa IPA
 • Projekt se zasniva na rezultatima prethodno završenog projekta „Technology mapping at the University of Zagreb“
 • Predviđeno trajanje projekta: 24 mjeseca
 • Proračun: 794 000 EUR (EU bespovratna sredstva 664 000 EUR)
 • Omogućio je nova projektna radna mjesta u CIRTT-u: voditelj projekta, 3 voditelja transfera tehnologije, 2 tehnološka analitičara – ukupno 6 novih radnih mjesta na 2 godine te prateća IT oprema

Konzorcij:

 • Sveučilište u Zagrebu (koordinator)
 • Partneri:
  • Sveučilište u Rijeci
  • 14 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu
   • Prirodoslovno-matematički fakultet
   • Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
   • Fakultet elektrotehnike i računarstva
   • Farmaceutsko-biokemijski fakultet
   • Tekstilno-tehnološki fakultet
   • Metalurški fakultet
   • Arhitektonski fakultet
   • Šumarski fakultet
   • Medicinski fakultet
   • Fakultet strojarstva i brodogradnje
   • Stomatološki fakultet
   • Veterinarski fakultet
   • Prehrambeno-biotehnološki fakultet
   • Agronomski fakultet
 • Suradnici: 10 organizacija iz Hrvatske, Slovenije i Srbije koje predstavljaju pružatelje podrške u inovacijskom sustavu, industriju i investitore:
  • Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Hrvatska gospodarska komora
  • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)
  • Regionalna razvojna agencija Međimurje (REDEA)
  • Tehnološki park Varaždin
  • Hrvatska mreža poslovnih anđela (CRANE)
  • Institut za elektrotehniku Končar
  • Tehnološki park Ljubljana
  • Poslovni inkubator Novi Sad

Očekivani rezultati projekta:

 • Jačanje kapaciteta Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije
 • Strukturiranje složenog portfelja ponude sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu pri istraživanju, transferu tehnologije, upravljanju intelektualnim vlasništvom te pri povezivanju s profitnim sektorom
 • Profesionaliziranje usluga transfera tehnologije i upravljanja intelektualnim vlasništvom na SuZ
 • Stimulacija i uspostavljanje suradnje između istraživačkih grupa i industrije
 • Komercijalizacija istraživanja
 • Povećanje vidljivosti inovativnih rezultata istraživanja među ključnim dionicima u inovacijskom sustavu

S obzirom na brojnost partnera – očekuje se da će projekt imati utjecaja na regionalni razvoj i konkurentnost hrvatske
industrije.

Posebni ciljevi projekta svojom sinergijom doprinijet će ostvarenju općeg cilja kako slijedi:

 • Uspostava mreže podrške koja će uključivati sve dionike:
  visokoškolske i istraživačke institucije, industriju, investitore, javne institucije, itd…
 • Kreiranje učinkovitog sustava transfera tehnologija i inovacija pri Sveučilištu u Zagrebu.
 • Unaprjeđenje procesa ugradnje znanja istraživača zagrebačkog Sveučilišta u nove proizvode i usluge.

Ciljane skupine i korisnici su: istraživačke jedinice na fakultetima, istraživači, istraživačke institucije, predstavnici industrije, gospodarstvenici, srednji i mali poduzetnici, investitori, organizacije koje podupiru inovacije te ostale javne institucije.

Projekt BISTEC se zasniva na rezultatima prethodno završenog projekta Technology mapping at the University of Zagreb, u okviru kojega je u razdoblju od dvije godine (2010.-2012.)  provedeno mapiranje na pet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (Agronomskom, Medicinskom, Prehrambeno-biotehnološkom i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu te Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije) te je uspostavljena elektronička baza kompetencija istraživačkih skupina na spomenutim fakultetima. Cilj mapiranja je prikupljanje svih podataka o potencijalima pojedinih istraživačkih skupina u procesu iskorištavanja znanstvenih rezultata, znanja i ekspertiza. Temeljem detaljnog mapiranja utvrdit će se realno stanje na relaciji: proces istraživanja – prijenos tehnologije – patentiranje – komercijalizacija i suradnja s profitnim sektorom. Realno stanje pružit će smjernice za daljnji rad na podizanju kapaciteta kako bi se navedeni tijek ojačao putem edukacija, umrežavanja, direktne terenske podrške te promocije u području transfera tehnologije, intelektualnog vlasništva (tzv. patentiranje) te povezivanja akademskog i profitnog sektora kako bi se znanje akumulirano u istraživačkim zajednicama što učinkovitije
komercijaliziralo.

Brojne aktivnosti projekta podijeljene su u četiri osnovne cjeline (umrežavanje akademskog i profitnog sektora, edukacija i asistencija istraživačima pri transferu tehnologije, uspostava koordinacije pri upravljanju intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu te promocija projekta i transfera tehnologije), a provodit će ih stručnjaci Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – BISTEC projektni tim:
Prof. dr. sc. Srđan Novak, Voditelj Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije
dr. sc. Vlatka Petrović, Voditeljica Ureda za transfer tehnologije
Sanja Galeković, Voditeljica projekta
Anita Pivac, Stručna suradnica za investicije iz fondova EU
Dr. sc. Davorka Moslavac Forjan, Viša voditeljica transfera tehnologije
Davor Plavšić, Voditelj transfera tehnologije
Radoslav Ostermann, Voditelj transfera tehnologije
Iva Knešaurek, Tehnološka analitičarka za upravljanje intelektualnim vlasništvom
Iva Radočaj Novak, Tehnološka analitičarka za upravljanje informacijama

BISTEC_project_team

Tim projekta BISTEC