Sveučilište u Zagrebu i poduzetništvo

 U vlasništvu, odnosno suvlasništvu Sveučilište u Zagrebu nalaze se sljedeće tvrtke:

  • Sveučilišna tiskara d.o.o. 
  • Hrvatska sveučilišna naklada d.o.o. 
  • Dormitorij d.o.o. 
  • BICRO BIOcentar d.o.o. 
  • Comprehensive Water Technology d.o.o. (CWT) 
  • HighTechVets d.o.o. 
  • Centar za promet i logistiku d.o.o.