Comprehensive Water Technology d.o.o. (CWT)

Comprehensive Water Technology d.o.o. (CWT) prva je tvrtka kćer, osnovana u prosincu 2014. godine, u vlasničkom omjeru 80 prema 20 posto: Fakultet kemijskoga inženjerstva i tehnologije ima 80 posto, a Sveučilište u Zagrebu 20 posto vlasničkoga udjela.

Tvrtka se primarno bavi preradom otpadnih voda te radom na distribucijskim sustavima vode za piće. Orijentir CWT-a je visoka tehnologija obrade voda, pažnja na ekonomsku isplativost, tehnološku učinkovitost, pri čemu konačni proizvod ima ugrađenu ekološku prihvatljivost.

Iznimno je bitno naglasiti kako je spomenuta tvrtka već u prvoj godini svog postojanja višestruko premašila svoj planirani iznos, te zaradila svoj prvi milijun koji je prema Poslovnom planu trebao biti postignut tek u četvrtoj godini rada.