HighTechVets d.o.o.

Veterinarski je fakultet 2013. godine pokrenuo projekt pod nazivom HighTechVets čiji je cilj bio osmisliti sasvim novi sustav za informatizaciju rada veterinara, točnije djelotvornu veterinarsku platformu i sustav praćenja i uzbunjivanja prilikom izbijanja opasnih bolesti čime bi se postavili novi standardi, a hrvatska veterinarska struka učinila prepoznatljivom u Europi i svijetu. Stvarnu korist od projekta ima li bi potrošači, proizvođači i prerađivači hrane te znanstvenici, odnosno svi sudionici u lancu prehrane. Projekt vrijedan gotovo pola milijuna eura dobivenih od Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije uspješno je završio: osmišljena su tri uređaja i programska podrška za njih kao pomoć veterinarima u radu.

U skladu s tim, 30. lipnja 2015. Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvatio je prijedlog o osnivanju druge tvrtke kćeri pod nazivom HighTechVets d.o.o., u vlasničkom omjeru 80 prema 20 posto: Veterinarski fakultet ima 80 posto, a Sveučilište u Zagrebu 20 posto vlasničkoga udjela.

Tvrtka bi trebala komercijalizirati prethodno spomenuti projekt, točnije, proširiti korištenje sustava VetDiarykao rezultata rada na znanstvenom projektu, na što veći broj veterinara u Republici Hrvatskoj, a u budućnosti i na zemlje u regiji.