Sveučilišna tiskara d.o.o.

Sveučilišna tiskara d.o.o. osnovana je 1990. godine i pravni je slijednik izdavačkog poduzeća Sveučilišna naklada Liber. Zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji tiskara je i nekad i sada bila među nakladnicima poznata po svojoj tehničkoj opremljenosti, stručnosti djelatnika i kvalitetnim grafičkim proizvodima.

Danas je Sveučilišna tiskara d.o.o. sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (u grupi – ostale pravne osobe), a u vlasništvu je (s podjednakim vlasničkim udjelima) Sveučilišta u Zagrebu i Zaklade Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potporu znanstvenika. S tridesetak zaposlenih pripada krugu srednje velikih tiskara.

Sveučilišna tiskara tiska mnoga izdanja i tiskanice za svoje suvlasnike, ali i indekse i druge tiskanice za gotovo sva sveučilišta, veleučilišta i poslovne škole u Republici Hrvatskoj. Tiskara dugi niz godina surađuje s brojnim stručnim udrugama za koje tiska časopise i druga stručna izdanja, a surađuje i s institutima te državnim ustanovama i tvrtkama koje su se specijalizirale za tiskanje znanstvenih i stručnih publikacija.