02 Srp

EFRR : JAČANJE KAPACITETA ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga za IRI projekte istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom

Ukratko o natječaju:

Poziv podrazumijeva ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije, jačanje istraživačkih kapaciteta prijavitelja (istraživačkih organizacija) i partnera (poslovnog sektora) i poticanje/povećanje suradnje istraživačkih organizacija s poduzećima.

Potpore za projekte istraživanja i razvoja u okviru ovog Poziva biti će dodijeljene u svrhu provođenja suradničkih istraživanja usmjerenih na razvoj proizvoda/procesa/usluga prema definicijama industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja

Prijavitelji: znanstvene organizacije upisane u MZO Upisnik znanstvenih organizacija
Partneri: mikro, mala i srednja poduzeća
Ukupna raspoloživa sredstva Poziva: 180.894.788,00 KN
Najveći iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu: 6,8 mil KN
Intenzitet potpore: do 85% ukupnih prihvatljivih troškova
Rok za prijavu: 02.07.2018.

Detaljnije informacije i natječajna dokumentacija nalaze se na poveznici: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-za-istrazivanje-razvoj-i-inovacije/