01 Ruj

MZO: Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv“.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 13. lipnja 2017. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“, koji se financira u sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020., iz Europskoga fonda za regionalni razvoj.

Predmet ovog poziva je ulaganje u projekte primijenjenih istraživanja i povezivanje znanosti i poslovnoga sektora prijenosom znanja i tehnologije. Ulaganje u projekte istraživanja i razvoja koje provode istraživačke organizacije u skladu sa S3 pridonijet će inovativnom potencijalu, razvoju i prijenosu tehnologija u znanstvenoj i poslovnoj zajednici.

Svrha ovog poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visokokvalitetnih istraživačko-razvojnih i inovacijskih aktivnosti u RH.

Rok za prijavu: 01.09.2017.

Ukupan iznos za dodjelu u okviru poziva: 158.460.000,00 kn

Max iznos potpore po projektu: 6.080.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji i partneri: znanstveno-istraživačke organizacije upisane u MZO Upisnik znanstvenih organizacija

Stopa sufinanciranja: do max 85%

Informacije o ovome pozivu na dostavu projektnih prijedloga nalaze se na poveznici.