10 Lis

PoC7: Završena administrativna provjera prihvatljivosti projektnih prijava

Na temelju objavljenog Javnog poziva za zaprimanje projektnih prijava u sedmi krug Programa provjere inovativnog koncepta (PoC7), Prepoznati centri kao partneri u provođenju Programa proveli su administrativnu evaluaciju pristiglih projektnih prijava.

Zaprimljeno je ukupno 137 prijava, a provedenom administrativnom evaluacijom pozitivno je ocijenjeno 117 prijava koje ulaze u fazu Pune evaluacije za koju će se angažirati vanjski stručnjaci, poslovno-tehničko-tehnološki evaluatori (PTTE).

Pregled pozitivno administrativno ocijenjenih projekata prema tehnološkim područjima:

ICT 44
Elektronika i elektrotehnika 24
Strojarstvo i brodogradnja 14
Energija i okoliš 10
Tehnologija prometa 2
Medicina, biomedicina, farmaceutika 12
Prehrambena tehnologija 4
Ostalo 7

Ukupna vrijednost pozitivno ocijenjenih projekata u administrativnoj evaluaciji iznosi 50.023.606,88 kn, a ukupan traženi iznos PoC bespovratnih sredstava je 33.427.292,39 kn. Raspoloživa PoC7 bespovratna sredstva za odobrene projekte iznose ukupno 16.346.153,85 kuna.

Završetak Pune evaluacije planiran je u drugoj polovici listopada 2018.

Izvor: hamagbicro.hr