06 Srp

PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA DO 07. RUJNA 2018. ZA PROGRAMA PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA-POC7 ZA PODUZETNIKE

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG–BICRO) dana 05. srpnja 2018. objavila je na svojim mrežnim stranicama produljenje roka za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta.

Umjesto 12. srpnja 2018. produljuje se rok za dostavu prijava do 07. rujna 2018. do 16:00:00 sati. Ostale odredbe predmetnoga Javnog poziva ostaju neizmijenjene.

Podsjećamo da se sedmim pozivom za sufinanciranje projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta pozivaju zainteresirani koji zadovoljavaju uvjete javnog poziva da prijave svoje projekte preko Prepoznatih centara zaduženih za pružanje podrške natjecateljima kroz postupak prijavljivanja i implementaciju projekata. Detaljne informacije o Programu PoC7 i uvjetima sufinanciranja nalaze se u «Priručniku za operativne postupke Programa provjere inovativnog koncepta». Priručnik i ostala dokumentacija dostupni su na mrežnoj stranici HAMAG-BICRO-a.

Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Više informacija o Programa i ostali detalji mogu se pronaći na mrežnoj stranici našega Centra te na mrežnoj stranici HAMAG-BICRO-a.