19 Svi

Produžene prijave za EIT Health L-ead ljetnu školu do 24. svibnja!

L-ead ljetna škola fokusira se na podučavanje novih i razvijanje postojećih e-vještina potrebnih za transdiciplinarni rad u zdravstvu. Nastala je suradnjom Sveučilišta Semmweis, Sveučilišta u Navarri i E-grupe. Cijeli je program ljetne škole pod pokroviteljstvom CAMPUS programa EIT Health-a.

Program škole traje dva tjedna i izvodi se u dva navrata u dvama velikima europskima gradovima. Prvi će se tjedan izvoditi u Barceloni od 6. do 10. srpnja, a drugi u Budimpešti od 13. do 17. srpnja. Škola je namijenjena studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, istraživačima i zdravstvenim radnicima. Program je besplatan, a budući da je cijeli program namijenjen studentima, organizatori će se potruditi naći studentima što povoljniji smještaj. EIT Health će desetorici sudionika platiti putne troškove.

Prijave traju do 24. svibnja, a prijaviti se možete ovdje: https://emk.semmelweis.hu/eithealth/

Više o ljetnoj školi možete saznati ovdje: http://itdweb.hu/l-ead-summer-school/

Promidžbeni video  ljetne škole: https://bit.ly/2xbpTr3