Poslijediplomski sveucilišni interdisciplinarni specijalisticki studij Intelektalno vlasništvo

PDF

Područja

Opis

Na Sveucilištu u Zagrebu ustrojen je novi poslijediplomski specijalisticki interdisciplinarni studij Intelektualnog vlasništva, prvi takve vrste ne samo u Hrvatskoj, vec u ovom dijelu Europe.

Ishodi učenja

Buduci da su studijem obuhvaceni najznacajniji pravni, tehnološki, umjetnicki i ekonomski aspekti podrucja intelektualnog vlasništva, polaznik završetkom studija stjece sposobnost za primjenu stecenih znanja u podrucju intelektualnog vlasništva i rješavanja problema vezanih uz zaštitu i iskorištavanje intelektualnih tvorevina u praksi, u raznim strukama. Ove kompetencije dokazuju se uspješnim polaganjem ispita te izradom specijalistickog rada.

Namijenjeno

Program ovog specijalistickog studija namijenjen je osobama svih struka cija je profesionalna djelatnost vezana uz podrucje intelektualnog vlasništva, a cilj mu je omoguciti sustavno i cjelovito stjecanje znanja koje je potrebno za uspješno i ucinkovito rješavanje problema povezanih s pravnom zaštitom i drugim aspektima iskorištavanja intelektualnih tvorevina. Pokretanjem ovog studija i obrazovanjem strucnjaka iz ovog podrucja, nedostatak kadrova specijaliziranih za podrucje intelektualnog vlasništva time ce biti znatno smanjen.

Termini i mjesto

Studij koji se dugo ocekivao s upisom pocinje 6. lipnja 2016., a izvodjenjem nastave od 3. listopada 2016. godine.

Organizatori

Jedna od temeljnih znacajki ovog studija jest interdisciplinarnost. U njegovu izvodjenju sudjeluju nastavnici razlicitih struka sa 10 sastavnica Sveucilišta u Zagrebu (s Pravnog fakulteta, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Medicinskoga fakulteta, Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i racunarstva, Muzicke akademije, Akademije dramskih umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti te s Arhitektonskog fakulteta, ukljucujuci i Studij dizajna). U izvodjenju nastave i seminara, kao suradnici sudjeluju i strucnjaci iz Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveucilišta u Zagrebu, iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo te drugi strucnjaci iz prakse, poglavito suci i patentni zastupnici.

Dodatne informacije

Detaljan program dostupan je na stranicama studija http://intvla.unizg.hr/.

Last update: 02.06.2016. 13:53:59