12 Lip

PROGRAM PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA – SEDMI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA ZA PROGRAMA PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA – POC7 ZA PODUZETNIKE

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG–BICRO) upućuje JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program provjere inovativnog koncepta (PoC7 PRIVATE).

Sedmim pozivom za sufinanciranje projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta pozivaju se zainteresirani koji zadovoljavaju uvjete javnog poziva da prijave svoje projekte preko Prepoznatih centara zaduženih za pružanje podrške natjecateljima kroz postupak prijavljivanja i implementaciju projekata. Detaljne informacije o Programu PoC7 i uvjetima sufinanciranja nalaze se u «Priručniku za operativne postupke Programa provjere inovativnog koncepta». Priručnik i ostala dokumentacija dostupni su na mrežnoj stranici HAMAG-BICRO-a.

Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Projektne prijave zaprimat će se od 11. lipnja 2018. do 12. srpnja 2018. u 23:59:59 sati.

Više informacija o Programa i ostali detalji mogu se pronaći na mrežnoj stranici našega Centra te na mrežnoj stranici HAMAG-BICRO-a.