03 Svi

RADIONICA: Priprema projekata financiranih ESI fondovima

Ured za EU projekte poziva Vas da se prijavite za dvodnevnu edukaciju o pravilima funkcioniranja EU fondova (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond), izmjenama u metodološkom pristupu pripreme i provedbe Operativnih programa i pojedinačnih projekata, te ostalim važnim elementima provedbe i praćenja EU projekata.

Radionica je namijenjena znanstvenom i administrativnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu koje je aktivno uključeno u pripremu i provedbu projekata financiranih ESI fondovima.

Više o radionici (program, prijava) na poveznici.