Faculty of Agriculture, Department of Seed Science and Technology

PDF Export

Main research field

Crop production

Specific research areas

plant genetics, plant genetic resources conservation, plant breeding, seed science and technology

Techniques/methods

genotyping (AFLP, SSR); DNA sequencing; distillation; USE; HPLC

Technology keywords

 • Statistical Analysis
 • Genome Research
 • Agriculture
 • Biodiversity
 • Botany/Plant production,Medicinal & Aromatic Plants,

Services offered

 • Teaching and Training
 • Diagnostics

Market sectors

 • Food Producers
 • Specialty Chemicals
 • Food & Drug Retailers
 • Pharmaceuticals & Biotechnology
 • Commodity Chemicals
 • Beverages

Short summary (English)

The main focus of the research carried out at the Department of Seed Science and Technology is the development and use of novel molecular genetics techniques for cultivar identification, population genetic studies and plant phylogeny. The key expertise of our research group lies in the area of molecular genetics, phylogenetics, statistical genomics including gene mapping and quantitative trait loci (QTLs) analysis, and plant genetic resources conservation. We are especially interested in the morphological, biochemical and genetic analysis of medicinal and aromatic plants. Genetic resources of medicinal and aromatic plants are collected, characterized, maintained, regenerated and documented in order to be introduced into agricultural production and into breeding programs. Since 1998, the Department helds the Collection of Medicinal and Aromatic Plants. Research activities at the Department also include plant breeding, cultivar maintenance and seed production. Twenty-three cultivars of six plant species have been developed and registered. Pre-basic and basic seed of the cultivars is maintained at the Department. In collaboration with seed producers, new cultivars are introduced into agricultural production and consulting services are provided to the farmers.

Short summary (Croatian)

Istraživanja Zavoda za sjemenarstvo usmjerena su na razvitak i upotrebu novih tehnika molekularne genetike u svrhu identifikacije kultivara, analize genetske strukture populacija i biljne filogenije. Ključna područja ekspertize naše istraživačke skupine uključuju molekularnu genetiku, filogeniju, statističku genomiku uključujući gensko kartiranje i analizu lokusa za kvantitativna svojstva (QTL), kao i očuvanje biljnih genetskih izvora. Osobito smo zainteresirani za istraživanja ljekovitog i aromatičnog bilja na morfološkoj, biokemijskoj i genetskoj razini. Genetski izvori ljekovitog i aromatičnog bilja se prikupljaju, opisuju, održavaju, regeneriraju i dokumentiraju u svrhu njihovog uvođenja u poljoprivrednu proizvodnju kao i u oplemenjivačke programe. Od 1998. godine, Zavod održava Kolekciju ljekovitog i aromatičnog bilja. Istraživanja na Zavodu također uključuju oplemenjivanje bilja, održavanje kultivara i sjemenarstvo. Oplemenjena su i priznata 23 kultivara šest biljnih vrsta čije se predosnovno i osnovno sjeme održava. U suradnji s proizvođačima sjemena, radi se na uvođenju novih kultivara u poljoprivednu proizvodnju uz pružanje usluga savjetovanja poljoprivrednim proizvođačima.

Last update: 06.02.2013. 05:58:05

Kontaktirajte nas