School of Dental Medicine, Department of Gynaecology and Obstetrics

PDF Export

Main research field

Medical Research, Human Reproduction, minimally invasive surgery

Techniques/methods

advanced oncological interventions, advanced operations in the field of endoscopic operative gynaecology and urogynaecology, early non-invasive screening of chromosomopathy, vitrification of egg cells

Technology keywords

  • Clinical Research, Trials
  • Diseases
  • Medical Research
  • Pharmaceutical Products/Drugs
  • Surgery

Services offered

  • Medical

Market sectors

Short summary (English)

At the Department of General and Oncological Gynaecology standard operative gynaecological procedures as well as the most advanced oncological interventions are performed. We are proud of good collaboration with urologists and surgeons, which helps our team to be ready to face any surgical challenges in operative treatments of oncological patients. The Department of Minimally Invasive Gynaecology performs advanced operations in the field of endoscopic operative gynaecology and urogynaecology. In accordance with latest trends in the field, the number of endoscopic interventions constantly increases. Permanent professional training and modern medical equipment make it possible to treat majority of gynaecological problems by means of minimal invasive procedures. In the context of prenatal care in the Republic of Croatia, our Department of Obstetrics is one of the best equipped centres where complete prenatal care is being conducted. Both non-invasive and invasive screenings of foetus abnormalities are performed at our Department. We are especially proud of the fact that, in collaboration with the Endocrinological Laboratory within our hospital, we are pioneers in early non-invasive screening of chromosomopathy according to Fetal Medicine Foundation guidelines from the United Kingdom. The Department of Human Reproduction and Gynaecological Endocrinology is the youngest department at our Clinic. Nevertheless, thanks to a long-standing experience of our professionals, our results are already comparable to referential domestic and foreign centres. Our laboratory has the most sophisticated equipment which gives us the possibility to routinely perform the most complex procedures of medical fertilisation such as vitrification of egg cells.

Short summary (Croatian)

Na Zavodu za opću i onkološku ginekologiju uz standardne operativne ginekološke zahvate obavljamo i najsuvremenije radikalne onkološke zahvate. Osobito smo ponosni na dobru suradnju s urolozima i kirurzima, te smo u timskom radu spremni suočiti se i s najvećim kirurškim izazovima u operativnom liječenju onkoloških bolesnica. U Zavodu za minimalno invazivnu ginekologiju obavljaju se najsuvremeniji zahvati iz područja endoskopske operativne ginekologije i uroginekologije. Sukladno trendovima struke, svake godine raste broj endoskopskih zahvata. Uz trajnu izobrazbu liječnika i suvremenu medicinsku opremu danas većinu ginekološke problematike možemo riješiti minimalno invazivnim postupcima. U okviru strukture antenatalne zaštite u Republici Hrvatskoj naš Zavod za porodništvo predstavlja sekundarni perinatalni centar, te se u okviru toga provodi cjelokupna antenatalna skrb. Rađaonica je suvremeno koncipirana, sa integriranom operacijskom salom koja omogućuje operativno dovršenje poroda u vrlo kratkom roku od postavljanja indikacije, što je jedan od preduvjeta suvremene opstetricije. U okviru Zavoda obavlja se neinvazivni i invazivni probir na fetalne anomalije. Osobito smo ponosni na činjenicu da smo, u suradnji sa Endokrinološkim laboratorijem naše bolnice, pioniri u najsuvremenijem ranom neinvazivnom probiru na kromosomopatije, prema smjernicama Fetal Medicine Foundation iz Velike Britanije. Zavod za humanu reprodukciju i ginekološku endokrinologiju predstavlja najmlađi Zavod, međutim, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu djelatnika, naši su rezultati već sada usporedivi sa referentnim domaćim i inozemnim centrima. Naš laboratorij posjeduje najsuvremeniju opremu, uz pomoć koje rutinski radimo i najsofisticiranije postupke medicinske oplodnje poput vitrifikacije jajne stanice. Tijekom 2010. godine imali smo više od 700 postupaka izvantjelesne oplodnje, dio u prirodnom, dio u stimuliranom ciklusu.

Last update: 29.05.2013. 03:25:36

Kontaktirajte nas