Faculty of Agriculture, Department of Management and Rural Entrepreneurship

PDF Export

Main research field

management and rural entrepreneurship

Specific research areas

Farm and agribusiness management, Rural entrepreneurship, Financial management and investments in agribusiness

Techniques/methods

risk analysis in agribusiness/risk simulation methods, multicriteria decision making analysis (AHP, SMART) and Farm Accountancy Data Network

Equipment

Decision Analysis Softwares: a) Palisade's Decision Tools Suite and b) Simulation and Econometrics to Analyse Risk (SIMETAR), Texas A&M University

Technology keywords

  • Mathematical modelling
  • Agriculture

Market sectors

  • Financial Services
  • Food Producers
  • Support Services
  • Pharmaceuticals & Biotechnology
  • Beverages

Short summary (English)

Department's activities in research and consultancy work are in the field of micro agricultural economics, farm management, farm accounting and agricultural system. Currently our research interests are focused on management, entrepreneurship, financial management and risk management in agribusiness. Department possess respectable experience in research and expertise of economics and organisation of agricultural production, business analysis and investment in agriculture as well as theoretical and methodological research of agricultural systems, its modelling and testing. In line with the recent trends, Departments expanding its fields of work from family farms to agribusiness, namely food chain. Department offers research and expertise services in the field of management and rural entrepreneurship. Knowledge and skills of the staff enable us to provide services on business planing, (pre) feasibility studies, business reorganization, land management plans and risk analysis and assessment. Department is actively involved at introduction and development of Farm Accountancy Data Network in Croatia. In that process we provide services on farm business analysis and statistical groundwork necessary for establishment of the Network espacially farm typology.

Short summary (Croatian)

U sustavnom istraživanju i stručnom radu Zavod od svojih početaka djeluju na mikro-agroekonomskom području, području gospodarske uprave, poljoprivrednog knjigovodstva, gospodarskih sustava u poljoprivredi i sl. U novije vrijeme posebna pozornost je usmjerena na menadžment i poduzetništvo, financijski menadžment te upravljanje rizikom u agrobiznisu. Osnovna područja višegodišnjega znanstvenoga i stručnog istraživanja su ekonomika i organizacija poljoprivredne proizvodnje, analiza poslovanja i financiranja poljoprivrednih gospodarstva te teorijsko i metodološko proučavanje proizvodno-ekonomskih sustava poljoprivredne proizvodnje, njihovo modeliranje i testiranje. Sukladno suvremenim kretanjima u agroekonomskim istraživanjima Zavod posljednjih godina svoje područje istraživanja proširuje sa poljoprivrednih gospodarstva na agrobiznis, odnosno cjelokupni lanac hrane. Zavod nudi istraživačke i proizvodne usluge u domeni menadžmenta i poduzetništva u ruralnom prostoru. Znanje i iskustvo djelatnika omogućava pružanje usluga gospodarskim subjektima na izradi poslovnih planova i (pred)investicijskih studija i studija izvedivosti, planova restrukturiranja gospodarskih subjekata, planove gospodarenja zemljištem i procjene rizika. Zavod je aktivno uključen u provedbu uspostave sustava poljoprivrednog računovodstva u Hrvatskoj u kojemu pruža usluge iz domene analize poslovanja poljoprivrednih gospodarstva i uspostave statističkih podloga za uspostavu sustava posebice tipologije poljoprivrednih gospodarstva.

Last update: 06.02.2013. 05:58:09

Kontaktirajte nas