Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Zoology

PDF Export

Main research field

Phytomedicine

Specific research areas

insect biology, insect ecology, insect population genetics, insecticide testing, plant protection, pest management

Techniques/methods

Tullgren funnel method Nematode separation using Spears apparatus and Oostenbrink - MEKU GmbH apparatus Insect DNA isolation PCR Genotyping Gel electrophoresis Insecticide testing

Equipment

Tullgren funnels Spears apparatus Oostenbrink - MEKU GmbH apparatus Morphometry microscope Insect environmental and rearing chambers

Technology keywords

 • Toxicology
 • Population genetics
 • Agriculture
 • Biocontrol
 • Pesticides

Services offered

 • Teaching and Training
 • Diagnostics
 • Preparation of environmental or energy related studies

Market sectors

 • Health Care Equipment & Services
 • Pharmaceuticals & Biotechnology
 • Commodity Chemicals
 • Food Producers
 • Specialty Chemicals
 • Beverages

Short summary (English)

In the field of agricultural zoology the main aim of the research are pests, and also useful animal organisms in crop production, as well as preventive and curative measures for plant protection, which prevent the harmful effects of pests and enhance the role of beneficial organisms. The subject of research is fauna of harmful and useful insects, mites, nematodes, snails, birds and rodents that occur in a variety of agricultural crops. These researches establish the problems related to the control of some economically important pests, especially to resistance of organisms in each group of zoocides, and find environmentally favorable method of application of pesticides, according to the principles of integrated pest management. In addition to preventive measures of controlling pests and besides chemical control, the researches determine the effectiveness and efficiency of biological control by using the predatory and parasitic insects, mites and nematodes. Within research, through cooperation with business entities and state and local governments, the organisms listed as quarantine pests in Croatia are also covered. Besides defining their distribution, the most appropriate measures of control and prevention of spreading are determined. A special multi-year programs were used in monitoring the distribution of species Diabrotica virgifera virgifera (Western Corn Rootworm), Globodera rostochiensis and Globodera pallida (potato cyst nematodes) which are the subject of ongoing research. The staffs of the Department are leaders of numerous national and international scientific and technical research projects.

Short summary (Croatian)

U području poljoprivredne zoologije istražuju se štetni, ali i korisni životinjski organizmi u biljnoj proizvodnji te preventivne i kurativne mjere zaštite bilja, kojima se sprječava njihova štetnost, odnosno pospješuje uloga korisnih organizama. Predmetom istraživanja jest fauna štetnih i korisnih kukaca, grinja, nematoda, puževa, ptica i glodavaca koji se javljaju u različitim poljoprivrednim kulturama. Istraživanjima se utvrđuju problemi vezani za suzbijanje pojedinih ekonomski važnih štetnika, ponajprije rezistentnost organizama na pojedine skupine zoocida i pronalaze ekološki povoljniji načini primjene sredstava za zaštitu bilja, prema principima integrirane zaštite bilja od štetočinja. Uz preventivne mjere suzbijanja štetnika, osim kemijskih mjera zaštite, u istraživanjima se utvrđuje i učinkovitost te ekonomičnost primjene bioloških mjera zaštite uporabom predatorskih i parazitskih vrsta kukaca, grinja i nematoda. Istraživanjima su, kroz suradnju s gospodarskim subjektima te državnim i lokalnim upravama, obuhvaćeni i organizmi koji se u Republici Hrvatskoj nalaze na listi karantenskih štetočinja bilja te se uz program istraživanja njihovoga rasprostranjenja istovremeno utvrđuju najprikladnije mjere suzbijanja i sprječavanja njihovoga širenja. Posebnim višegodišnjim programima praćenja rasprostranjenja bile su obuhvaćene vrste Diabrotica virgifera virgifera (kukuruzna zlatica) te Globodera rostochiensis i Globodera pallida (krumpirove cistolike nematode) koje su i predmetom tekućih istraživanja. Djelatnici Zavoda voditelji su brojnih međunarodnih i nacionalnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata.

Last update: 06.02.2013. 05:58:10

Kontaktirajte nas