Faculty of Architecture, Chair of Architectural Design

PDF Export

Main research field

Architectural design, Urban planning and design, Sustainable landscape architecture, Ecological architecture, Contextual settlement and building

Specific research areas

Modular wood construction, Prefabricated wood construction, Green building, Sustainable infrastructure and building, Energy efficient settlement and building

Techniques/methods

 • CAD modelling
 • 3D visualisation
 • 3D printing
 • finance analysing
 • feasibility studying

Equipment

 • CNC modelling machine
 • Laser cutter
 • 3D printer
 • server

Technology keywords

 • Construction Technology
 • Building Materials, Components and Methods
 • Civil engineering
 • Ecology
 • Architecture
 • Design
 • Urban space

Services offered

 • Project documentation and solutions
 • Technical proposals
 • Teaching and training
 • Preparation of various expert studies
 • Preparation of enviromental or energy related studies
 • Technical proposals
 • Preparation of various expert studies

Market sectors

 • Building Materials & Fixtures
 • Heavy Construction
 • Industrial Engineering
 • Alternative Energy
 • Support Services
 • Leisure Goods
 • Personal Goods

Short summary (English)

Institute for Architecture and Chair of Architectural design provide their professors and master degree students the ability to test theoretical knowledge and skills in practice, and offer customers a specialized knowledge of its architects and designers in all areas of urbanism, architecture and design. The main tasks of the Institute for Architecture are consulting, studies, solutions, improvements and technical documentation for the most complex and the largest interdisciplinary tasks in architecture and design. For each project, top experts explore alternative possibilities of space and use advanced operational applications of acquired knowledge, technologies and materials. We constantly offer the latest knowledge in design and solutions in the field of housing, education, sports, health, culture, labour and production, recreation, traffic, energy and the environment in the context of space and building, construction. Institute for Architecture and Chair of Architectural Design collaborate with many other architectural and engineering faculties and institutions with whom they implement joint research and exchange staff and knowledge in theory and practice.
Continuously we are maintaining open and professional theoretical lectures and exhibitions of our teachers and guests from around the world. We offer the following services on the market:

 • site analyses and space capacity programming
 • design and technology programs
 • context studies and preliminary design projects
 • urban and energetic strategies for buildings and settlements
 • self-sustainable buildings and settlements based on the renewable energy sources and cogeneration
 • green building certifications (environmental certifications) of buildings and settlements
 • research of added values in urbanism, architecture and design
 • synergy within housing and producing facilities with hybrid buildings and settlements
 • rational conditions for optimization in the processes of urban planning, designing and construction
 • preliminary design, documentation for the permits and construction for exteriors and interiors
 • unique architectural and design details
 • energetic rehabilitation and certification of the buildings
 • financial, technical and technological consulting
 • guidelines and recommendations for the guide books and law regulations.
Finally, we are specialized for the interdisciplinary documentation for application and use of the EU funds for the facility infrastructure.

Short summary (Croatian)

Zavod za arhitekturu osigurava nastavnicima i starijim studentima Arhitektonskog fakulteta, prvenstveno Katedre za arhitektonsko projektiranje, mogućnost provjere teorijskih znanja i vještine u praksi, a klijentima nudi specijalizirana znanja svojih arhitekata i dizajnera za sva područja u urbanizmu, arhitekturi i dizajnu. Glavne zadaće Zavoda za arhitekturu su savjetovanja, studije, rješenja, unapređenja i tehnička dokumentacija za najsloženije i najveće interdisciplinarne zadatke u arhitekturi i dizajnu. Na svakom projektu vrhunski stručnjaci istražuju alternativne mogućnosti prostora i namjena u funkciji napredne primjene usvojenih znanja, tehnologija i materijala. Neprestano nudimo najnovija svjetska projektantska znanja i rješenja s područja stanovanja, obrazovanja, sporta, zdravstva, kulture, rada i proizvodnje, rekreacije, prometa, energetike i ekologije u kontekstu prostora i zgrada.
Zavod za arhitekturu i Katedra za arhitektonsko projektiranje surađuju s mnogim drugim arhitektonskim i građevinskim fakultetima i institucijama s kojima provode zajednička istraživanja i izmjenjuju kadrove i znanja u teoriji i praksi.
Kontinuirano održavamo otvorena stručna i teorijska predavanja te izložbe svojih nastavnika i gostiju iz cijelog svijeta.
Na tržištu nudimo sljedeće usluge:

 • izbor lokacije i dimenzioniranje kapaciteta prostora
 • projektne i tehnološki programe
 • studije konteksta prostora s idejnim rješenjima
 • prostorno energetske strategije naselja i zgrada
 • samoodrživa naselja i zgrade na bazi OIEK
 • rješenja za ekološko certificiranje naselja i zgrada
 • istraživanje dodatnih vrijednosti urbanizma, arhitekture i dizajna
 • sinergijska rješenja hibridnih naselja i zgrada s proizvodnim i stambenim sadržajima
 • uvjete racionalizacije i optimalizacije planiranja, programiranja i građenja
 • idejne, glavne i izvedbene projekte interijera i zgrada
 • unikatne arhitektonske i dizajnerske detalje
 • energetske rehabilitacije i certificiranje zgrada
 • financijsko, tehničko i tehnološko savjetovanje
 • prijedloge za unapređenje zakonske regulative.

 • Specijalizirani smo za izradu interdisciplinarne dokumentacije potrebne za korištenje europskih fondova za izgradnju zgrada i infrastrukture.

  Last update: 21.07.2014. 08:08:58

  Kontaktirajte nas