Faculty of Civil Engineering, Department of Transportation

PDF Export

Main research field

Transportation engineering, Road design, Pavement materials, Pavement design, Pavement management, Railway structures, Railway design, Noise and vibration mitigation, Noise protection, Traffic modeling

Specific research areas

Tram track structures, Slab track structures, Wheel-rail interface, Concrete noise barriers, Noise mapping, Railway vibration measurements, Noise mitigation measures, Pavement structures, Vehicle-pavement interaction, Asset management, Pavement management, Airport construction, Pavement materials, Recycled materials, Geosynthetic materials in civil engineering, Traffic noise, Traffic planning, Road design, Parking facilities

Techniques/methods

Traffic noise measurements, traffic noise modelling, measurement of railway track dynamic properties in respect to pass-by noise measurements, measurement of rail running surface roughness in respect to pass-by noise measurements, measurement and evaluation of railway and tramway track geometry, measurement of rail and switch profile, measurements of tram and railway wheel profile, measurement and evaluation of rail weld geometry and quality, testing the mechanical properties of material and structures, pavement forensic engineering, nondestructive testing of pavement structures.

Equipment

Software for:

 • road design (autotrack 5.0, autoturn pro3d education 8.2, mxroad bentley, torus education 4.0)
 • modeling and analyzing of traffic noise (lima 7812 version 5.2, Noise evaluator type 7820 – 7821, bruel & kjaer, Hand-held analyzer type 2250 sound level meter, bruel & kjaer 2260 observer sound level meter)
 • modeling and analyzing of pavements (bisar, bands pc, pavers, circly, apsds, elmod 6)
 • pavement management (road doctor, micripaver)
Laboratory for ecology special equipement:
 • Universal compression-tensile test machine (zwick: – z100)
 • Xenon tester with uv-control (atlas suntest xls+)
 • Climatic chamber with additional simulation of the global sunlight spectra (sc600 solar simulator)
 • Moisture analyzer (metller toledo: hr83)
 • Large scale multi-axial tension and large scale hydrostatic point stress resistance device (geopro testing sistems)
 • Transnissivity apparatus
 • Permittivity device
Pavement forensic equipement:
 • Geophysical survey systems, inc: Gpr system – sir 20 control unit
 • Air-launched horn antennas (2,2 ghz; 1,0 ghz)
 • Radan software
Roadscanners:
 • Road doctor pro software, Camlink system, Flir 17 thermal imaging camera
 • Digital tram track trolley tet-1000 (graw) – measurement of tram track geometry
 • Sound level meters types 2260, 2250, 2270 (brüel&kjar) – noise measurements
 • Railprof 1000 (esveld consulting) - measurement of rail welds and corrugation
 • Digital track gauge 1000 (graw) – measurement of narrow gauge track geometry
 • Digital track gauge 1435 (Graw) – measurement of standard gauge track geometry
 • X-Y Profile Gauge for Rails and Turnouts (Graw) – digital measurements of rail and turnout profiles
 • A-B Wheel Profile Gauge (Graw) – digital measurement of railway wheel profile

Certificates

No, but it is planned:
HRN EN ISO standards for testing technical textiles (geosynthetics)

Technology keywords

 • Civil engineering
 • Air Transport
 • Railway Transport
 • Road Transport
 • Environmental Engineering/Technology
 • Recycling, Recovery
 • Woven technical textiles for industrial applications
 • Transport infrastructure
 • Pavement engineering
 • Acoustics
 • Building materials
 • Components and methods
 • Construction technology
 • Intermodal transport

Services offered

 • Technique / method optimization and testing
 • Material characterisation (testings, measurements, various quantitative and / or qualitative analyses)
 • Use of specialized equipment
 • Quality control
 • Project documentation and solutions
 • Technical proposals
 • Preparation of various expert studies

Market sectors

 • Building Materials & Fixtures
 • Heavy Construction
 • Industrial Engineering
 • Industrial Metals & Mining
 • Industrial Transportation
 • Alternative Energy
 • Gas, Water & Multiutilities
 • Aerospace & Defense
 • Automobiles & Parts

Short summary (Croatian)

Istraživanja iz područja oblikovanja cestovnih površina na načelima geometrije kretanja vozila u Zavodu za prometnice imaju dugu tradiciju i značajne rezultate. Oni se ogledaju u nekoliko obranjenih doktorata i objavljenim radovima u časopisima citiranim u bazi SCI Expanded, od koji neki u grani prometnice u polju građevinarstva imaju visok faktor odjeka (tijekom 5 godina od 1,8 do 2,4). Rezultati istraživanja koristit će se u primijenjenom dijelu struke, kao podloga za izradu projektnih smjernica. U Zavodu za prometnice aktualna su tri znanstvena projekta financirana od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i jedan projekt sufinanciran sredstvima Europske unije: - Buka i vibracije na tramvajskim i željezničkim kolosijecima (MZOS) - Buka cestovnog prometa – monitoring i mjere zaštite (MZOS) - Modeliranje ponašanja kolničkih konstrukcija cesta s asfaltnim zastorom (MZOS) - RUCONBAR (EU-CIP ECO Innovation) Na temelju dosadašnjih rezultata ostvarenih kroz tri aktualna znanstvena projekta nastavit će se istraživanja vezana na zaštitu od prometne buke, pri čemu treba unaprijediti dosadašnju dobru suradnju s gospodarstvom i suradnju među zavodima fakulteta. Trenutno je u fazi dogovaranja i suradnja s FER-om o zajedničkom apliciranju na međunarodne projekte. Početkom 2014. godine predviđa se prva aplikacija zvučne barijere RUCONBAR na mreži HŽ-a, a iskazan je i interes za primjenom barijera na autocestama BiH. U organizaciji Zavoda za prometnice kroz stručno-znanstvene skupove DANI PROMETNICA koji se održavaju kontinuirano u proteklih 5 godina uspostavljena je vrlo dobra suradnja s privredom u sektoru prometne infrastrukture u Hrvatskoj. Kroz organizaciju Međunarodne konferencije o cestovnoj i tračničkoj infrastrukturi (CETRA) napravljen značajan iskorak u pogledu međunarodne prepoznatljivosti zavoda i fakulteta. Na prvoj konferenciji 2010. godine sudjelovali su znanstvenici i stručnjaci iz 29 zemalja dok su na drugoj 2012. godine bili sudionici iz 38 zemalja. Pripreme za treću konferenciju CETRA 2014 u punom su tijeku. Unapređenje znanstveno-nastavne djelatnosti jedna je od aktivnosti koju Zavod za prometnice namjerava intenzivnije provoditi kroz suradnju s nastavnicima inozemnih sveučilišta na diplomskom i doktorskom studiju. Tako je već od akad. god. 2012./13. god. Katedra za ceste ostvarila suradnja u nastavi s fakultetom TH RheinMain, Wiesbaden, SR Njemačka, a Katedra za željeznice planira tijekom 2013./14. godine ostvariti suradnju sa srodnom katedrom Sveučilišta u Trstu. Poticanje međunarodne suradnje očitovat će se i kroz sudjelovanje u izvođenju nastave dva kolegija (Roads, Rails) na novoustrojenom Sveučilišnom preddiplomskom studiju inženjerstva na engleskom jeziku. Sadržaji istraživanja vezani na područja cestovne i tračničke infrastrukture: - Oblikovanje izvangradskih kružnih raskrižja na načelima geometrije kretanja vozila - Povećanje sigurnosti prometa na autocesti u području djelovanja jakog vjetra - Mehaničko-empirijski model promjene širine tramvajskog kolosijeka tijekom eksploatacije - Analiza stabilnosti donjeg ustroja kolosijeka na prijelazima klasične i krute kolosiječne konstrukcije. - Primjena recikliranog asfalta u mehanički zbijenim nosivim slojevima kolničkih konstrukcija - Istraživanje duljina zaustavnog puta cestovnih vozila na suvremenim kolničkim površinama U suradnji s građevinskom privredom započeti su sljedeći znanstveno-stručni projekti: - Međudjelovanje kotača i tračnice na tramvajskim kolosiječnim sklopovima (Zagrebački holding, FER) - Razvoj elastične pritiskalice za pričvršćenje tračnice (DIV d.o.o., BICRO) - Razvoj betona s povećanom apsorpcijom energije (GF-tri zavoda, VIADUKT, GUMIIMPEX). Istraživanja novih rješenja u području tračničke infrastrukture rezultirat će aplikacijama na tramvajskoj mreži ZET-a (Zagreb Urban Track) te na mreži HŽ-a (ECOTRACK) tijekom 2014. godine.

Last update: 21.07.2014. 13:04:03

Kontaktirajte nas