Faculty of Civil Engineering, Department of Construction Management and Economics

PDF Export

Main research field

Construction management

Specific research areas

Construction organisation, Construction management, Project management, Building economics, Construction technology

Techniques/methods

Construction management, project management, cost and time optimization, productivity measurement, productivity optimization, complex project management, building maintenance, project change management, performance management in construction.

Equipment

 • Equipment for monitoring and analysis of construction work process,
 • Computer software for simulation and animation of construction works,
 • Computer software for cost and time management of construction process.

Technology keywords

 • Construction Technology
 • Building Materials, Components and Methods
 • Civil engineering
 • Construction Equipment
 • Simulation, Simulation Engineering
 • Algorithms and Complexity
 • Project management
 • Construction project management
 • Cost and time management
 • Quality management
 • Productivity
 • Change management
 • Human resources management
 • Marketing in construction
 • Complex project management

Services offered

 • Technique / method optimization and testing
 • Quality control
 • Project documentation and solutions
 • Technical proposals
 • ICT services (numerical modeling etc.)
 • Design and manufacturing
 • Technique / method optimization and testing
 • Preparation of various expert studies
 • Prior art and market studies
 • Project management, construction project management, construction and civil engineering design, expert witness for civil engineering, quality management and quantity surveying

Market sectors

 • Building Materials & Fixtures
 • Heavy Construction
 • Industrial Engineering

Short summary (English)

Department’s activities are focused on research in construction organisation and management, project management, construction technology and building economics. The aim of our research is to produce globally relevant new knowledge, same as to bring and apply the recent results from abroad to the national environment. For that reason we cooperate with many respectable academic institutions and individuals regionally and worldwide in creating research projects and other scientific activities. Since September 2009 department has been publishing Organisation Technology & Management in Construction, an International Journal. The journal is supported by highly respected editorial advisory board members from twenty universities and sixteen countries. The department organize biannual international scientific conference that attract significant number of participants from the region and the world. The gained new knowledge we transfer to students of all study programmes: undergraduate, graduate, Ph.D., specialist study and MBA in construction. We disseminate knowledge to the industry through programmes of lifelong learning, seminars and trainings. Based on new knowledge we also provide the highly advanced professional expertise on organisation, technology and management in construction to investors and the industry.

Short summary (Croatian)

Aktivnosti Zavoda usmjerene su na istraživanja iz područja organizacije i menadžmenta u građevinarstvu, upravljanja projektima te tehnologiji i ekonomici građenja. Cilj naših istraživanja je proizvesti novo znanje relevantno u globalnim relacijama, isto kao i unijeti i primijeniti najnovije znanstvene rezultate iz inozemstva u nacionalno okruženje. Kako bismo to postigli, surađujemo sa uglednim akademskim institucijama i pojedincima iz regije i svijeta kroz istraživačke projekte i druge znanstvene aktivnosti. Od rujna 2009. Zavod objavljuje časopis Organisation Technology & Management in Construction, an International Journal. Časopis je podržan od uglednih članova uredništva sa dvadeset sveučilišta i šesnaest zemalja. Svake dvije godine Zavod organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju koja privlači značajan broj sudionika iz regije i svijeta. Novostečeno znanje prenosimo studentima svih studijskih programa: preddiplomskih, diplomskih, doktorskih, specijalističkih te MBA u građevinarstvu. Znanje prenosimo i u gospodarstvo kroz programe cjeloživotnog učenja, seminare i treninge. Na osnovi novog znanja također pružamo vrhunsku ekspertizu vezanu uz organizaciju, tehnologiju i menadžment u građevinarstvu investitorima i klijentima u gospodarstvu.

Last update: 21.07.2014. 13:04:04

Kontaktirajte nas