Faculty of Forestry, Department of Wood Science

PDF Export

Main research field

Wood science

Specific research areas

Determining the type of wood, the determination of elements in the timber tree species, macroscopic properties of wood, the physical properties of wood, the mechanical properties of wood, the technical properties of wood technological properties of wood, the aesthetic properties of wood, wood protection. Development of new wood modification processes, determination of natural durability and biological resistance of wood, quality control of chemically preserved wood.

Techniques/methods

 • Optical microscopy of wood specimens,
 • determination of natural durability classes for wood,
 • determination of the type of wood decay,
 • determination of wood preservative treatment,
 • inspection of wood preservative treatment.

Equipment

 • Universal machine for testing the mechanical properties of wood,
 • Appliances for testing the mechanical properties of wood the long-term load,
 • Devices for testing changes in the physical properties of wood in terms of use,
 • Mini impregnation plant.
 • Equipment for testing the biological resistance of wood against wood decaying fungi.

Certificates

No, but it is planned:

 • HRN ISO 3129:1999. (ISO 3129:1975)
 • HRN ISO 3130:1999. (ISO 3130:1975)
 • HRN ISO 3131:1999. (ISO 3131:1975)
 • HRN ISO 3133:1999. (ISO 3133:1975)
 • (ISO 3133:1975)
 • HRN ISO 3350:1999. (ISO 3350:1975)
 • HRN ISO 3351:1999. (ISO 3351:1975)
 • HRN ISO 4469:1999. (ISO 4469:1981)
 • HRN ISO 4858:1999. (ISO 4858:1982)
 • HRN ISO 4859:1999. (ISO 4859:1982)
 • HRN ISO 4860:1999. (ISO 4860:1982)
 • HRN EN 84: 1997.
 • HRN EN 113: 1996/A1:2004.
 • HRN EN 152-1: 1988.
 • HRN EN 152-2: 1988.
 • HRN EN 335-1: 2006.
 • HRN EN 335-2: 2006.
 • HRN EN 351-1: 2007.
 • HRN EN 351-2: 2007.
 • HRN EN 460: 1994.
 • HRN EN 599-1:1996.

Technology keywords

 • Properties of Materials, Corrosion/Degradation
 • Forest technology
 • Wood Products
 • Determining the type of wood
 • the determination of elements in the timber tree species
 • Macroscopic properties of wood
 • Physical properties of wood
 • Mechanical properties of wood
 • Technical properties of wood, technological properties of wood
 • Aesthetic properties of wood
 • Wood protection
 • Development of new wood modification processes
 • Determination of natural durability and biological resistance of wood
 • Quality control of chemically preserved wood.

Services offered

 • Teaching and training
 • Technique / method optimization and testing
 • Material characterisation (testings, measurements, various quantitative and / or qualitative analyses)
 • Diagnostics
 • Quality control
 • Preparation of enviromental or energy related studies

Market sectors

 • Building Materials & Fixtures
 • Forestry & Paper
 • Household Goods & Home Construction

Short summary (English)

Today's activity of the Department includes teaching at undergraduate and graduate studies , postgraduate studies , research and professional work related to structural , physical , mechanical and technological properties of wood , the effect of decy on the wood - mentioned properties and the preservation of wood and wood products . As part of the Department and Laboratory of anatomical properties and protect the wood and the Laboratory for physical and mechanical properties of wood , internal library with about 2,200 books and professional Ksiloteka - collection of wood species with about 2,500 samples , intended for teaching , research and student work . The last curriculum Department is entrusted with the teaching of the 13 subjects at the undergraduate and graduate levels Wood technology and the Forestry Department of the Faculty. International Scientific Cooperation Bureau is especially accentuated with equivalent research institutions in Germany , Slovakia, Turkey , Slovenia and Bosnia and Herzegovina, which is jointly implemented on a scientific papers and projects as well as educational and scientific exchange and training of members of the Institute and of those institutions . Activity of the Department includes professional work in which knowledge of activities of the Department for the manufacture of projects and cooperation with industry processing and wood processing , use and application of wood or wood technology , with respect to the structural , physical , mechanical and technological properties of wood , and protection wood and wood products .

Short summary (Croatian)

Današnja djelatnost Zavoda obuhvaća izvođenje nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima, poslijediplomskim doktorskim studijima, znanstveni i stručni rad vezan za strukturna, fizikalna, mehanička i tehnološka svojstva drva, utjecaj grešaka drva na spomenuta svojstva te zaštitu drva i drvnih proizvoda. U sklopu Zavoda su i Laboratorij za anatomska svojstva i zaštitu drva te Laboratorij za fizikalna i mehanička svojstva drva, interna Knjižnica s oko 2.200 stručnih knjiga i Ksiloteka-zbirka vrsta drva s oko 2.500 uzoraka, namijenjeni za potrebe nastave, istraživanja i rad studenata. Poslijednjim nastavnim planom Zavodu je povjerena nastava iz 13 predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju Drvnotehnološkog i Šumarskog odsjeka Fakulteta. Međunarodna znanstvena suradnja Zavoda je posebno naglašena s istovjetnim istraživačkim institucijama u Njemačkoj, Slovačkoj, Turskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini s kojima se zajednički realiziraju radovi na znansvenim projektima i kao i nastavno-znanstvena razmjena i usavršavanja članova Zavoda i tih institucija. Djelatnost Zavoda obuhvaća i stručni rad u kojem se znanja iz djelatnosti Zavoda primjenjuju pri izradi projekata i suradnji s gospodarstvom prerade i obrade drva, upotrebe i primjene drva, odnosno drvne tehnologije, a vezano za strukturna, fizikalna, mehanička i tehnološka svojstva drva, te zaštitu drva i drvnih proizvoda.

Last update: 21.07.2014. 13:46:42

Kontaktirajte nas