Sveučilišna inovacijska mreža

Svečanim potpisivanjem članskih deklaracija u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu 17. ožujka 2015. pokrenuta je Sveučilišna inovacijska mreža.

Tijekom svečanoga potpisivanja Sveučilišnoj inovacijskoj mreži pristupilo je 14 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, partneri na projektu BISTEC, kao i Sveučilište u Rijeci, Hrvatska mreža poslovnih anđela – CRANE, Hrvatska gospodarska komora, Tehnološki park Varaždin, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, Tehnološki park Zagreb te tvrtke Altpro d. o. o., Pliva Hrvatska d. o. o., Genera d. d. i SD Informatika d. o. o. Članske deklaracije kojima su te institucije i tvrtke pristupile Sveučilišnoj inovacijskoj mreži potpisali su njihovi čelnici.

Sveučilište u Zagrebu u suradnji s partnerima odlučilo je pokrenuti Sveučilišnu inovacijsku mrežu kako bi osiguralo da znanja i tehnologije razvijene u Hrvatskoj pridonesu globalnoj konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i potaknu regionalni razvoj.

Cilj je mreže stvoriti temelj za održivu međuinstitucijsku razmjenu iskustava i međusobnu potporu, a u svrhu jačanja inovacijskoga sustava. Djelovanjem Mreže maksimalno će biti iskorištene mogućnosti koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji i iz regionalnih inicijativa za dobrobit članova Mreže, hrvatskoga gospodarstva i društva.

Mreža povezuje članove iz javnoga i privatnoga sektora koji će, dijeleći znanje, ideje i rad, imati mogućnost stvoriti raznoliku i dobro povezanu inovacijsku zajednicu koja je sposobna predvidjeti, stvarati i reagirati na prilike koje joj se pružaju, a s ciljem stvaranja novih vrijednosti.

Mreža djeluje kako bi se odgovorilo na prilike za iskorištavanje inovacija koje proizlaze iz širenja tržišta za sve vrste inovacija, različitih mehanizama financiranja istraživanja, inovacija i poduzetništva, profesionalne mobilnosti i izravnih stranih ulaganja.

Između ostaloga, članovi Sveučilišne inovacijske mreže dijelit će međusobno svoja znanja i ideje te stvarati i prenositi znanja i informacije, povezivati partnere koji traže i nude inovativna rješenja različitih problema, uspostavljati izravan dijalog s europskim i nacionalnim tijelima državne vlasti i agencijama uključenima u istraživanje, razvoj i inovacije, a bit će u mogućnosti i brzo okupiti raznovrsne timove koji će razvijati nove koncepte i projektne prijedloge.

Očekuje se da će Sveučilišnoj inovacijskoj mreži u sljedećem razdoblju pristupiti veći broj institucija i tvrtki.
Predložak Deklaracije te Smjernice Sveučilišne inovacijske mreže i Kodeks postupanja za članove Sveučilišne inovacijske mreže možete pronaći u privitku ovog teksta.

Ako želite pristupiti Sveučilišnoj inovacijskoj mreži obratite nam se!