Komercijalizacija inovacije

Istraživačima Sveučilišta pomažemo kod procjene komercijalne vrijednosti i tržišnog pozicioniranja inovacija te plana izlaska na tržište. Također pomažemo kod pretraga stanja tehnike i odabira oblika zaštite intelektualnog vlasništva koji će podržati komercijalizaciju.

U dogovoru s istraživačima i sastavnicama Sveučilišta pripremamo marketinške materijale za tehnologije nastale na Sveučilištu i kontaktiramo potencijalne partnere.

Alternativno, pružamo savjetodavnu pomoć  u uspostavljanju kontakata i pregovorima s industrijom,  te pomoć u pripremi ugovora za komercijalizaciju ili zajednički razvoj tehnologije.

Slobodno nas kontaktirajte.