UTT Program-Podrška uredima za transfer tehnologije

CIRTT u 2017. godini provodi četiri projekta transfera tehnologije uz dodatno financiranje nacionalnoga Programa podrške uredima za transfer tehnologije (UTT program) koji vodi HAMAG-BICRO.

Cilj je UTT programa povećati broj ne samo licenciranih komercijalno relevantnih tehnologija nego i novih spin-off tvrtki proizašlih iz rezultata znanstvenih istraživanja.

Partneri u provedbi su sastavnice Sveučilišta, koje su ujedno i nositelji prava intelektualnoga vlasništva na tehnologije, čija se komercijalizacija podupire projektima UTT programa.

Projekti UTT programa osiguravaju dodatnu potporu za komercijalizaciju tehnologija:

  1. Sustav za telemetrijsko mjerenje temperature rotacijskih pogonskih elemenata (RotoTemp)
  2. Elektronička transmisija na ljudski pogon (HuPowET)
  3. Test prostornog snalaženja za rano otkrivanje Alzheimerove bolesti (SPOT-ALZ)
  4. Genomski testovi za dijagnostiku neurorazvojnih bolesti (GENOMA-TEH)