Program provjere inovativnog koncepta_PoC

CIRTT djeluje kao prepoznati centar za provedbu Programa Provjere inovativnog koncepta.

Program provjere inovativnog koncepta, točnije prvih sedam krugova, provodio se u okviru Hrvatskog projekta tehnologijskog razvoja (Croatia Science and Technology Project_STP II) u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja (MZO) i Svjetskom bankom, a provedba Programa bila je dodijeljena Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Trenutno je u fazi provedba osmog kruga PoC Programa, a financijska sredstva u ukupnom iznosu od 21.968.750,00 kuna raspoloživa za odobrene projekte osigurana su iz Proračuna Republike Hrvatske, posredstvom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i provođeno od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO.

Kako bi natjecatelju bio omogućen jednostavniji put od samog prijavljivanja do realizacije, točnije provedbe projekta, HAMAG-BICRO je sklopio Sporazum o međusobnim pravima i obvezama vezano uz provedbu Programa sa Centrom za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije (CIRTT) u ulozi Prepoznatog centra (PC). 

Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Od 2010. do kraja 2019. provedeno je ukupno sedam krugova PoC-a pri čemu je uz stručnu potporu našeg Centra sufinancirano sedamdeset i tri projekata sveukupne programske vrijednosti od 17,5 milijuna kuna.

Trenutno je u provedbi osmi krug Programa PoC u kojem se uz stručnu potporu našeg Centra sufinancira ukupno pet projekta u ukupnoj programskoj vrijednosti od 2,3 milijuna kuna.

U provedbi sedmog i osmog kruga Programa PoC došlo je do izmjene modela Programa na nacionalnoj razini, točnije PoC7 i PoC8 Program nije namijenjen sufinanciranju projekata znanstveno-istraživačkih organizacija već samo pravnim (poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici) ili fizičkim osobama (koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC7 i PoC8 natjecatelj).