Kontakt

Upoznajte tim Centra, Ureda za istraživanje, Ureda za projekte, Ureda za transfer tehnologije i Ureda za razvoj poslovanja i kontaktirajte nas ako trebate naše usluge.

dr. sc. Vlatka Petrović
o.d. Voditelja CIRTT-a
Tel. +385 (0)1 4698 164
E-pošta: vlatka.petrovic@unizg.hr

CIRTT na društvenim mrežama:
www.facebook.com/cirttunizg
www.linkedin.com/company/cirttunizg

Ured za istraživanje

dr. sc. Miroslav Rajter
Voditelj Ureda za istraživanje
Tel. +385 (0)1 4698 136
E-pošta: miroslav.rajter@unizg.hr

Jagoda Mesić, mag. ethnol. et anthrop., mag. bibl.
Stručna suradnica za financiranje istraživanja
Tel. +385 (0)1 4698 177
E-pošta: jagoda.mesic@unizg.hr   

Ured za EU projekte

Vesna Kotarski, dipl.oec
Voditeljica Ureda za projekte
Tel. +385 (0)1 4698 176
E-pošta: vesna.kotarski@unizg.hr

mr. sc. Sabina Silić Lozančić
Viša stručna savjetnica
Tel. +385 (0)1 4698 145
E-pošta: sabina.silic.lozancic@unizg.hr

Ines Stipić, bacc. oec.
Stručna suradnica za EU projekte
Tel. +385 (0)1 4698 194
E-pošta: istipic@unizg.hr

Ured za transfer tehnologije

dr. sc. Vlatka Petrović
Voditeljica Ureda za transfer tehnologije
Tel. +385 (0)1 4698 164
E-pošta: vlatka.petrovic@unizg.hr

dr. sc. Ana Branka Jerbić
Suradnica za transfer tehnologije
Tel. +385 (0)1 4698 174
E-pošta: ana.branka.jerbic@unizg.hr

mr. sc. Gordan Kuljak
Viši stručni savjetnik
Tel. +385 (0)1 4698 174
E-pošta: gordan.kuljak@unizg.hr

Dora Gelo, dipl. iur.
Viša stručna savjetnica
Tel. +385 (0)1 4564 203
E-pošta: dora.gelo@unizg.hr

Ured za razvoj poslovanja

Živko Ivanda, dr. stom.
Viši stručni savjetnik
Tel. +385 (0)1 4564 213
E-pošta: zivko.ivanda@unizg.hr

Anita Pivac, dipl. oec.
Viša stručna savjetnica
Tel. +385 (0)1 4698 127
E-pošta: anita.pivac@unizg.hr

Ivana Percl Jurić, dipl. oec.
Viša stručna savjetnica za promocije ekspertiza
Tel. +385 (0)1 4698 173
E-pošta: ivana.percl.juric@unizg.hr