Kontakt

Upoznajte tim Centra, Ureda za istraživanje, Ureda za projekte, Ureda za transfer tehnologije i Ureda za razvoj poslovanja i kontaktirajte nas ako trebate naše usluge.

dr. sc. Vlatka Petrović
o.d. Voditelja CIRTT-a
E-pošta: vlatka.petrovic@unizg.hr

CIRTT na društvenim mrežama:
www.facebook.com/cirttunizg
www.linkedin.com/company/cirttunizg

Ured za EU projekte

Vesna Kotarski, dipl.oec
Voditeljica Ureda za EU projekte
Tel. +385 (0)1 4698 176
E-pošta: vesna.kotarski@unizg.hr

mr. sc. Sabina Silić Lozančić
Viša stručna savjetnica
Tel. +385 (0)1 4698 145
E-pošta: sabina.silic.lozancic@unizg.hr

Ured za istraživanje

dr. sc. Miroslav Rajter
Voditelj Ureda za istraživanje
Tel. +385 (0)1 4698 136
E-pošta: miroslav.rajter@unizg.hr

Milan Matić, mag. pol.
Stručni suradnik u Uredu za istraživanje
Tel. +385 (0)1 4698 117
E-pošta: milan.matic@unizg.hr

Ured za transfer tehnologije

dr. sc. Vlatka Petrović
Voditeljica Ureda za transfer tehnologije
E-pošta: vlatka.petrovic@unizg.hr

Siniša Peleš, mag. nov.
Stručni suradnik za komunikacije
E-pošta: speles@unizg.hr

Ured za razvoj poslovanja

Živko Ivanda, dr. stom.
Viši stručni savjetnik
E-pošta: zivko.ivanda@unizg.hr

Anita Pivac, dipl. oec.
Viša stručna savjetnica
E-pošta: anita.pivac@unizg.hr