Istraživači

Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije istraživačkim skupinama pruža podršku u upravljanju istraživačkim i inovacijskim projektima, povezivanju s industrijom, razvoju i komercijalizaciji inovacije te povezanim upravljanjem intelektualnim vlasništvom. 

Ako razvijate rješenja s komercijalnim potencijalom ili posjedujete ekspertize od interesa industriji, upoznajte se s procesima i dokumentima Sveučilišta koji određuju okvire aktivnosti transfera tehnologije i upravljanje intelektualnim vlasništvom.