Search
Close this search box.

Podrška istraživačima

Pružamo
podršku

Pružamo podršku u nastanku inovacija, njihovom razvoju te transferu znanja i tehnologije.  Podrška je usmjerena na:  

Upravljanje projektnim ciklusom

Pružamo podršku u upravljanju projektnim ciklusom:  

 • Identifikacija nacionalnih i međunarodnih izvora financiranja primarne djelatnosti Sveučilišta i sastavnica (NPOO, ESIF, Programi Unije) 
 • Razrada projektnih ideja,  formulacija projektne ideje u projektnu prijavu 
 • Pronalaženje partnera/umrežavanje 
 • Podrška u procesima prijave, ugovaranja i provedbe projekata 
 • Komunikacija s ugovornim i posredničkim tijelima/donorima   
 • Edukacije istraživača, nastavnog i nenastavnog osoblja o upravljanju projektnim ciklusom 

Razvoj inovacija

U sklopu projekata razvoja istraživačkih rješenja koji povećavaju razinu tehnološke spremnosti (technology readiness level -TRL) pružamo podršku u upravljanju inovacijama: 

 • Planiranje koraka razvoja inovacija i identifikacija izvora financiranja koji podržavaju razvoj 
 • Sudjelovanje u projektima unutar nacionalnog programa Dokazivanje inovativnog koncepta (DIK), u ulozi Prepoznatog centra  
 • Upravljanje inovacijskim ciklusom koje prati razvojne aktivnosti – početna analiza komercijalnog potencijala, analiza tržišnih potreba, početne aktivnosti u planiranju komercijalizacije i izlaska na tržište 
 • Identifikacija i povezivanje s industrijskim i MSP partnerima u razvoju i testiranju inovacija
 • Upravljanje intelektualnim vlasništvom u razvojnim projektima 
 • Edukacije vezane uz upravljanje inovacijskim ciklusom

Transfer znanja i tehnologije

Istraživačkim skupinama koje planiraju komercijalizaciju ili su je već započele pružamo podršku u različitim fazama transfera tehnologije:  

 • Priprema za komercijalizaciju kroz procjenu tržišne prilike i mogućnosti za pozicioniranje inovacija na tržištu 
 • Izrada preporuka za poslovno odlučivanje (eng. business case) u različitim fazama transfera tehnologije te povezane analize – analiza tržišta, analiza troškova i koristi, razrada poslovnog modela 
 • Izrada plana izlaska na tržište i povezanog plana upravljanja intelektualnim vlasništvom 
 • Podrška u komercijalizaciji putem licenciranja rješenja: identifikacija i kontaktiranje potencijalnih partnera, osnovna valuacija intelektualnog vlasništva (određivanje cijene i uvjeta licenciranja) kao priprema za pregovore, pregovori za sklapanje ugovora o licenciji, podrška u upravljanju sklopljenim ugovorima 
 • Podrška u pokretanju poduzeća za komercijalizaciju inovacije (spin-off tvrtke):  podrška u razradi poslovnog modela, identifikaciji izvora financiranja i investitora za tehnološki i poslovni razvoj, podrška u uređenju pitanja intelektualnog vlasništva između spin-off tvrtke i sastavnice. 
  Više informacija i na… 

Upravljanje intelektualnim vlasništvom

Pružamo podršku u upravljanju intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu:  

 • Informiranje o procesima i dokumentima upravljanja intelektualnim vlasništvom u istraživanju, razvoju i transferu tehnologije 
 • Planiranje koraka upravljanja intelektualnim vlasništvom u projektima razvoja inovacija i komercijalizaciji inovacija 
 • Informiranje o mogućnostima zaštite intelektualnog vlasništva i podrška u komunikaciji s vanjskim stručnjacima za  ostvarenje zaštite (npr. patentni zastupnici, zastupnici za žigove…) 
 • Organizacija događaja za podizanje svijesti i edukacija za jačanje kompetencija u upravljanju intelektualnim vlasništvom na sastavnicama i na Sveučilištu