Search
Close this search box.

Pravila za transfer tehnologije

Kako bismo istraživačima, studentima i partnerima približili različite modele suradnje u razvoju inovacija i komercijalizacije rezultata istraživanja, kao i pravila i procese transfera tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu i sastavnicama pripremili smo seriju pravila po temama.