O nama

Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (CIRTT) nastao je 2010. godine s ciljem jačanja koordinacije aktivnosti transfera tehnologije i upravljanja istraživačkim i razvojnim projektima na sveučilišnoj razini.

CIRTT U BROJKAMA

301Istraživačka skupina u bazi podataka
16Mapiranih sastavnica sveučilišta
109Održanih radionica
120Asistencija pri komercijalizaciji rezultata istraživanja

KONTAKTI

Vesna Kotarski, dipl.oec
Voditeljica Ureda za EU projekte
Tel. +385 (0)1 4698 176
E-pošta: vesna.kotarski@unizg.hr

Dr. sc. Vlatka Petrović
Voditeljica Ureda za transfer tehnologije
Tel. +385 (0)1 4698 164
E-pošta: vlatka.petrovic@unizg.hr

 

 

 

 

Dr. sc. Miroslav Rajter
Voditelj Ureda za istraživanje
Tel. +385 (0)1 4698 136
E-pošta: miroslav.rajter@unizg.hr