Aktivni projekti

EIT Health

Godine 2018 Sveučilište u Zagrebu se pridružilo Regionalnoj inovacijskoj shemi u području zdravlja kojom upravlja Zajednica znanja i inovacija u zdravstvu (EIT Health) Europskog instituta za inovacije i tehnologiju. Sveučilište u Zagrebu postalo je EIT Health Hub za Hrvatsku pridruživši se tako EIT Health mreži od trinaest regionalnih hub-ova koji rade na jačanju lokalnih inovacijskih ekosustava. 

Ciljevi EIT Health Hub-a za Hrvatsku su: 

  • poboljšati kapacitete za inovacije u zdravstvu sudjelovanjem u implementaciji EIT RIS programa 
  • razvoj lokalnog inovacijskog ekosustava uz pomoć EIT Health-a uljučivanjem razičitih  dionika u zdravsktve programe kroz integrirani model trokuta znanja. 
  • pronalaženje najboljih talenata, poduzetnika I start-up-ova u našoj zemlji i regiji uz pomoć EIT Health aktivnosti 

 

Što je EIT Health? 

EIT Health najveća je mreža zdravstvenih organizacija i inovacija koju podržavaju Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) i Europska unija. Organizira jedan od najvećih europskih akceleratora s više od 20 različitih programa za studente, doktore znanosti, mala i srednja poduzeća te stručnjake iz područja medicinske tehnologije, biotehnologije, znanosti o životu i e-zdravlja. 

EIT Health, europsko javno-privatno partnerstvo u području zdravstva, osnovalo je više od 150 partnera koji predstavljaju vodeće europske tvrtke, sveučilišta, istraživačke i razvojne centre, bolnice i druge organizacije. Uloga ovog partnerstva je izgradnja budućeg zdravstvenog ekosustava koji će europskim građanima omogućiti dulji i zdraviji život. EIT Health nadograđuje vještine zdravstvenih radnika diljem Europe ulažući u najbolje europske talente i olakšava komercijalizaciju inovativnih zdravstvenih proizvoda/rješenja unutar EU-a. 

InnoStars klaster jedno je od geografskih područja EIT Healtha. Pokriva pola Europe, uključujući Poljsku, Mađarsku, Italiju i Portugal, Hrvatsku, Slovačku, Češku, Sloveniju, Grčku i Rumunjsku. Ovo je skupina zemalja koje je European Innovation Scoreboard (EIS) kvalificirao kao umjerene inovatore. Stoga je 2014. godne EIT Community uveo Regionalna inovacijska shemu EIT-a (EIT RIS) kako bi potaknuo prijenos dobrih praksi i znanja te poticao stvaranje novih inovacija. 

 

Vijesti vezane za EIT Health možete pratiti ovdje: http://cirtt.unizg.hr/vijesti/ 

Kontakti: 

Dr. sc. Vlatka Petrović, koordinatorica 

Dr. sc. Vesna Gabelica Marković, programska voditeljica 

Siniša Peleš, komunikacije 

EIT Health Hub: EITHealthHub@unizg.hr 

Korisne poveznice: 

EIT mrežna stranica: https://eit.europa.eu 

EIT na Vašem jeziku: https://eit.europa.eu/in-your-language 

EIT Health: https://eithealth.eu/ 

EIT Regional Innovation Scheme: https://eit.europa.eu/our-activities/outreach/eit-regional-innovation-scheme-ris+ 

Lokalna inovacijska zajednica i druge korisne poveznice: http://cirtt.unizg.hr/korisno/poveznice/