Prilike za komercijalizaciju

Sustav za rano otkrivanje Alzheimerove bolesti i blagih neurokognitivnih poremećaja

Sustav za rano otkrivanje Alzheimerove bolesti i blagih neurokognitivnih poremećaja 

Razvijeni sustav na brz i pouzdan način omogućava rano otkrivanje Alzeihemerove bolesti kao i blagih neurokognitivnih poremećaja koji mogu prethoditi nastanku demencija. Rješenje je zasnovano na testu skrivenog objekta po kojem ispitanici imaju zadatak pronaći cilj koji nije vidljiv, već se za orijentaciju moraju poslužiti ranije zapamćenom pozicijom cilja u odnosu na početnu poziciju ili druge orijentire.   

Sustav za otkrivanje neurokognitivnih poremećaja je namijenjen zdravstvenim ustanovama i ostalim organizacijama koje skrbe o starijim osobama i drugim populacijama gdje je značajno rano otkrivanje demencija te kontinuirano praćenje njihovog tijeka kao i uspješnosti terapijskih postupaka.

Prednosti sustava 

  • Rano otkrivanje početka demencija  –  sustav omogućava rano otkrivanje Alzheimerovi bolesti i blagih neurokognitivnih poremećaja te se njegovim korištenjem olakšava pravovremeno osiguranje potrebne skrbi.  
  • Neinvazivno i brzo testiranje  –  testiranje je zasnovano na orijentaciji ispitanika uz prosječno trajanje testa od 20 minuta.  
  • Automatska obrada podataka – sustav automatski izračunava pogreške u orijentaciji te rezultate prezentira na način lagan za kasniju interpretaciju.  
  • Integrirano rješenje za sve korake testiranja—sustav na jednom mjestu omogućava postavljanje, kalibracija, upravljanje sekvencom testova, te praćenje i spremanje rezultata.  

Vrsta suradnje 

Tražimo partnere za daljnji razvoj proizvoda i plasiranje na tržište   

Stupanj razvoja 

Prototip sustava  dostupan je za demonstraciju 

Intelektualno vlasništvo 

Sustav je razvijen na  Hrvatskom institutu za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.   Fakultet je i vlasnik žiga Alzentia pod kojim se sustav može plasirati na tržištu. 

Kontakt 

dr.sc. Vlatka Petrović,  voditeljica Ureda za transfer tehnologije, Sveučilište u Zagrebu 

E-mail:  vlatka.petrovic@unizg.hr