Search
Close this search box.

Spin-off tvrtke

Comprehensive Water Technology d.o.o. (CWT)

Tvrtka Comprehensive Water Technology d.o.o. je spin-off tvrtka Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije i Sveučilišta u Zagrebu.  Osnovana je 2015. godine, a utemeljena je na 40-godišnjem iskustvu i znanjima djelatnika Fakulteta stečenim na rješavanju realnih problema u području rada. 

 
Glavne djelatnosti tvrtke su: 
•    istraživanja tehnološki održivih postupaka obrade i pročišćavanja voda za piće i otpadnih voda primjenom pilot-postrojenja 
•    izrada idejnih i tehnološki održivih sustava za pročišćavanje voda na temelju provedenih istraživanja 
•    istraživanje i razvoj novih analitičkih metoda, tehnoloških procesa i mjernih uređaja 
•    automatizacija, razvoj i izrada specifične opreme u procesnoj industriji, znanosti i istraživanju. 

 
Djelatnost tvrtke je primarno vezana uz specifične usluge za obradu voda za piće i otpadne vode temeljene na znanstveno-istraživačkom pristupu gdje se primjenjuju inovativna rješenja prilagođena potrebama krajnjih korisnika. Kako sama istraživanja zahtijevaju i razvoj specifične mjerne i analitičke opreme, te opreme za daljinski nadzor i upravljanje, stečena su znanja i iskustvo u tom području. Stoga u posljednjih godina sve više se radi na razvoju različite opreme u procesnoj industriji i za potrebe znanstvenih istraživanja. 

Tvrtka aktivno u svom radu uključuje osim niza stručnjaka s FKIT-a i gospodarstva i studente koji kroz  kroz svoje završne, diplomske radove te stručnu praksu stiču živo iskustvo na realnim problemima. Svakom studentu na je raspolaganju direktan rad na analitičkoj opremi, te ukoliko je moguće osigurava se i terenski rad na realnim problemima.   

 

Više informacija kao i kontakt za suradnju možete dobiti na njihovoj web stranici: 

http://www.cwtech.hr/