Istraživački projekti

Baza međunarodnih istraživačkih projekata koji se provode na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.

OD 2009. godine svi međunarodni projekti na Sveučilištu u Zagrebu bilježe se u bazi međunarodnih projekata. Bazu možete pretraživati prema sastavnici, liniji financiranja i ključnim riječima.

Za sve informacije o dodavanju projekata u bazu možete kontaktirati voditelja Ureda za istraživanje, dr. sc. Miroslav Rajter.

Baza međunarodnih projekata -> http://projects.unizg.hr/projekti